Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte
 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișChestionar privind nivelul de competentelor TIC al angajatilor din cadrul IMM-urilor:  https://forms.gle/ofepWVMgNpFfgAVaA

Chestionarul pentru proiectul  ce are ca obiectiv dezvoltarea de  competente digitale pentru angajatii din IMM-uri si este realizat cu scopul de a  avea o analiza de nevoi cat mai clara si realista asupra  stadiului digitizarii realizate si/sau necesare in cadrul IMM-urilor.

Formarea unor profesioniști în domeniul TIC este esențială pentru competitivitate. Competențele digitale avansate sunt importante pentru sprijinirea următoarei generații de analiști, cercetători și inovatori. Cunoștințele de specialitate aprofundate în domeniul digital sunt necesare multor profesii, nu doar persoanelor care lucrează în domeniul TIC. Dezvoltarea competențelor ar trebui să răspundă nevoilor de creștere ale sectoarelor potențial competitive, pentru a spori valoarea adăugată sau a susține activitatea pe termen mediu printr-o îmbunătățire a competitivității prin inovare și dezvoltarea pieței.


Proiectul va fi depus in cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN,  Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ