Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | REBOOST - A Boost for Rural Lignite Regions
 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișPerioada: 2020-2022
Finanțare: Program EIT Climate KIC INNOVATION ECOSYSTEMS, co-finanțat de EIT
Parteneri:
- Climate-KIC Holding BV
- Climate-KIC GmbH
- Wegener Center for Climate and Global Change, University of Graz - leader de proiect
- Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
- CEE Bankwatch Romania
- Camera de Comerț și Industrie Gorj 
- E3G Germany
- Let’s Change Konin Association
- Regional Development Agency Konin
- Wirschaftsregion Lausitz GmbH
- Center for Systems Solutions Poland

Țări: Germania, Polonia, România

Consorțiul este format dintr-o echipă transdisciplinară formată din parteneri locali și regionali și organizații care lucrează la nivel european și internațional. Părțile interesate la diferite niveluri de guvernanță și din diferite sectoare se vor implica pe toată durata proiectului. Experiența echipei este îmbogățită de abordări inovatoare ale simulărilor sociale interactive care nu au fost încă aplicate în regiunile de studiu și nici în Climate-KIC.


Rezumat
Proiectul își propune să sprijine entitățile interesate din trei regiuni carbonifere europene de lignit (Lusatia în Germania, Konin în Polonia și Gorj în România) în tranziția de la actuala dependență economică ridicată de cărbune la un viitor cu emisii reduse de carbon.
Cele trei regiuni au câteva caracteristici care îngreunează procesul de tranziție: scădere economică, îmbătrânirea populației, lipsa oportunităților de angajare. Regiunile diferă din punct de vedere al  sprijinului politic din partea guvernelor cât și al fondurilor alocate procesului de tranzacție.
Proiectul va folosi tehnici de simulare strategică pentru a implica și responsabiliza organizațiile locale în proiectarea și explorarea căilor alternative viitoare.
Rezultatele simulărilor vor fi publicate pe o platformă online ce va stimula învățarea reciprocă și distribuirea informațiilor inovatoare în cele trei regiuni. Acolo unde este posibil, proiectul va sprijini implementarea unor soluții alternative și viabile la energia produsă prin arderea cărbunelui.
Abordări complementare, inclusiv tehnici și metode de evaluare economică, vor fi utilizate pentru a explora punctele de vedere, nevoile și prioritățile diferitelor grupuri de organizații interesate, cât și pentru a evalua viitoarele alternative la energia produsă prin arderea cărbunelui și implicațiile pentru schimbări în economie și piața muncii. În cele din urmă, proiectul va examina oportunitățile pentru o implicare sporită în procesele politice ale UE și posibilitățile de finanțare.
Proiectul urmărește schimbări sistemice în dezvoltarea locală a celor trei regiuni. În prezent, actorii locali din aceste regiuni se confruntă cu mari dificultăți în a dezvolta alternative economice la generarea de electricitate produsă prin arderea cărbunelui, situație care duce adesea la atitudini negative față de eforturile de decarbonizare. Proiectul se va concentra pe inovația sistemului, având în vedere că în cele trei regiuni problema înlocuirii producției de energie din cărbune cu soluții fără CO2 nu este singura problemă.

Rezultatele proiectului
Principalele rezultate tangibile ale proiectului includ:
- Dezvoltarea de noi instrumente pentru implicarea organizațiilor interesate în zonele de transformare, inclusiv lansarea unui joc multiplayer care ar putea fi utilizat în alte zone de transformare;
- Detectarea și evaluarea noilor oportunități economice și de angajare alternative la economiile regionale bazate pe cărbune. Aceasta va include, de asemenea, evaluarea și utilizarea eficientă a fondurilor structurale și de transformare disponibile ale UE;
- Identificarea problemelor și responsabilizarea celor care vor juca un rol important în transformările regionale, după finalizarea proiectului;
- Alte rezultate includ transferul de cunoștințe, consolidarea cooperării regionale și interregionale, documente de informare, contribuții științifice și mass-media.

Rolul CCIA Timiș
În REBOOST, CCIAT este responsabilă de organizarea de workshop-uri cu entitățile locale interesate din județul Gorj, cu sprijinul CCI Gorj.

Persoană de contact: Cristina Bădulescu -  coordonator Hub EIT Climate-KIC/CCIA Timiș
Tel. 0721 896 961, e-mail: cbadulescu@cciat.ro


 


Fișiere disponibile download file:


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ