Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons
 

 

Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons


Proiect:  Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons
Acronim: CE Beacons

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis este partener al Proiectului “Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons”, alaturi de entitati din 4 tari: Serbia, Germania, Bulgaria si Grecia. Proiectul este finantat de EIT Climate-KIC prin INNOVATION ECOSYSTEMS – Programul Cross European Ecosystems.
Proiectul este conceput ca un process multi-anual, cu scopul de a dezvolta un ecosistem  pentru economie circulară și servicii care să permită trecerea la o Economie Circulară în zona Balcanilor de Vest.
Bugetul total al proiectului pentru anul 2020 este de  € 269,827.

Partneri:
Institutul pentru Clima, Mediu si Energie Wuppertal
Cleantech Bulgaria
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis (CCIAT)
Camera de Comert si Industrie a Serbiei
Centrul de Cercetare si Inovare in Informatica, Comunicare si Tehnologii Atena
Milan Veselinov PrCirekon, Belgrad

Obiectivul pentru 2020 este de a crea un proces / cadru adecvat la nivel regional in vederea implementării soluțiilor circulare durabile în afaceri, conectând în același timp experiențe din 4 țări RIS , 2 țări ale UE și implicând în process alte două țări RIS.

Scopul proiectului este de a construi un ecosistem pentru inovarea in domeniul economiei circulare pentru atenuarea efectelor nocive ale schimbărilor climatice, care  să funcționeze ca un catalizator in procesul de tranziție al sistemelor, de la experiment la implementare. Un astfel de ecosistem transnațional nu există în prezent în regiunea Balcanică, dar este solicitat de camere de comerț, ministere și de companii.

Proiectul abordează următoarele obiective:
  1. crearea și abilitarea unei rețele de actori din regiunea Balcanică și din alte țări pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a inovării circulare în afaceri și politici,
  2. conectarea țărilor prin Viziune circulară comună, Informații, Resurse și Experiență atât la nivel strategic, cât și la nivel operațional,
  3. favorizarea învățarii comune între „Beacons” pentru a crește capacitatea zonelor pentru schimbarea circulară a sistemelor și acțiunile climatice,
  4. colaborarea prin parteneriate internaționale care promovează hotspoturi locale,
  5. reducerea completă a efectelor negative ale modelului de piata actual, prin crearea de piețe circulare.

Principalele activitati ale proiectului sunt urmatoarele:
  1. Realizarea unui transfer de experiență de la partenerii din Europa de Vest către partenerii din regiunea Balcanică. Transferul vizeaza in principal cadrele și procesele testate și care funcționează în „vest” cat și re-modelarea acestora pentru a se încadra in contextul balcanic. Ca rezultat al acestor acțiuni, cadrul și metodele de implementare concepute in comun vor fi transmise în format „Train the Trainer” (TtT) către consultanți și formatori cu experiență, dedicați tranziției la economia circulară (20 de formatori și consultanți selectați din România si Serbia). În acest fel, proiectul contribuie la imbunatatirea abilităților și la cresterea capacității forței de muncă locale, pentru o implementare sistemică viitoare.
  2. Pachetul de lucru 2 se adresează actorilor din domeniul afacerilor. Acesta identifică o abordare sistematică inovatoare catre economia circulară care permite implementarea. Se formează în jurul conceptului “learning by doing” și a testării noului cadru format în practică. Consultanții nou instruiți vor analiza in mod sistematic o companie-client (cel puțin 4 clienți - 2 din Serbia și 2 din România) și vor da primele recomandări cu privire la provocările sistemice, legate de ciclul de viață, care abordează întregul lanț de valori și care conferă vechilor modele liniare de afaceri noi abordări circulare ale pieței. Partenerii furnizori (Germania și încă unul din afara rețelei EIT Climate KIC) vor acționa în calitate de consultanți experți pentru a asigura calitate implementării și pentru a oferi un schimb de informații și experiență adecvat. În același timp, este imperativ să se obțină o recunoaștere a barierelor legale și politice comune și o recomandare pentru conceperea unor potențiale modificări ale politicilor. Această activitate își propune elaborarea unui model de recomandare privind modificările de politici, care să permită implementarea cu succes a economiei circulare, cat si conectarea regiunii în ceea ce privește politica într-un mod unic, permițând învățarea încrucișată la acest nivel.
  3. Pachetul de lucru 3 pentru co-crearea sustenabilițății are o importanță strategică, întrucât obiectivul său este de a oferi o proiectare sigură în viitor a operațiunilor Beacons și o scalare planificată a impactului, alinierea strategică la alte programe EIT Climate KIC și independența financiară.
  4. Activitatea 4 este de a promova reamenajarea și planificarea urbană circulară, conectând în același timp orașele în mod circular și oferind spațiu pentru inființarea catalizatorilor de inovare.
  5. Ultima activitate vizează managementul de proiect și comunicarea.
Rolul CCIAT în proiect este de a co-crea un plan de 3 ani pentru Beacons. Vom avea astfel informații actualizate din România, pentru a spori înțelegerea cu privire la nevoile regiunii noastre și pentru a spori șansele Partenerilor de a crea liniile de bază ale unei colaborari mai profunde. Vom aborda barierele și oportunitățile politicii pentru a accelera dezvoltarea economiei circulare.


CCIAT va evalua nevoile de pe piața locală, va transmite informații privind instruirea și va atrage formatori, consultanți sau consilieri care vor fi responsabili de punerea în aplicare a setului de abilități recent dobândit pe piață. CCIAT se va implica în realizarea sistemelor și a analizei prioritare, pentru a ghida acțiunile viitoare pentru transformarea circulară.
Această analiză ar trebui să abordeze actorii primari și să ia în considerare efectele materialelor pe care le utilizează, consumul de energie, posibilele aranjamente simbiotice, precum și impactul asupra lanțurilor de aprovizionare și a pieței. CCIAT va conduce intregul proces de evaluare catre clienți și va propune modalități noi de derulare a afacerii într-un sistem circular. Va trimite recomandari catre ministere și catre organizații guvernamentale locale, regionale sau naționale, va cauta noi surse de finanțare și va implica toti actorii locali (universități, autorități locale, sector privat).

Proiectul „CE Beacons” creează un spațiu (fizic), așa-numitul „Beacon, care permite implementarea economiei circulare prin servicii integrate, furnizate in colaborare cu experți transnaționali, rezumate în patru piloni de conectare: 1. Viziune și Valori (Alinierea căilor și aspirațiilor de dezvoltare) 2. Informare (cu privire la nevoi, politici, cerere, fapte și cifre etc.) 3. Resurse (în principal sub formă de cunoștințe, finanțari, inovare și resurse umane) 4. Experiențe (Crearea unui grup mixt, complementar de experiențe în diverse domenii ale economiei circulare).

Conectăm țările Balcanice și impulsionăm baza afacerilor circulare prin inovare. Viziunea noastră este de a activa o economie circulară de afaceri, modernă si durabilă, în regiunea Balcanică.

Contact
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
Leș Adriana
Piața Victoriei nr.3
300030 Timișoara, România
Tel: 0040-724022254

Fișiere disponibile download file: