Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | EIT Climate KIC (Knowledge and Innovation Community)
 

 

EIT Climate KIC (Knowledge and Innovation Community)

EIT Climate-KIC Hub România face parte din rețeaua RIS EIT din anul 2014, prin Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de partener oficial, implicat într-o rețea regională puternică alături de marile companii, IMM-uri și autorități regionale.

Fundația Oeconomica Timisiensis (FOT), având ca unic fondator Universitatea de Vest din Timișoara, face parte din EIT Climate-KIC Hub România, începând cu anul 2016, devenind partener cu drepturi depline al EIT Climate-KIC în 2017.

Conform scopului său - promovarea valorilor culturii, științei și civilizației prin realizarea unui parteneriat public-privat, implicând absolvenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara și reprezentanți ai mediului socio-economic din țară și străinătate - FOT gestionează proiecte de educație și accelerare din portofoliul EIT Climate-KIC.

Începând cu 2021, EIT Climate-KIC Hub România s-a extins, patru membri s-au alăturat comunității noastre, împreună lucrăm pentru a accelera tranziția către o economie cu zero emisii de carbon. Astfel putem oferii acces la singurul program UE ce se concentrează pe impactul schimbărilor climatice, ce vizează promovarea unor soluții  și tehnologii inovatoare în domeniul energiei curate.

UrbanizeHub este o comunitate de oameni pasionați și implicați, construită printr-o platformă colaborativă, un HUB de idei, opinii și proiecte despre orașe inteligente și dezvoltare urbană durabilă.  Având ca scop crearea unei comunități de oameni vizionari, responsabili și orientați spre acțiune, specializați în diferite domenii, care sunt dispuși să contribuie la atingerea obiectivului comun - orașe sustenabile care oferă o calitate mai bună a vieții locuitorilor lor.

În calitate de membru al hub-ului EIT Climate-KIC România, UrbanizeHub folosește expertiza și rețeaua sa pentru a accelera tranziția către orașele viitorului, rezistente la schimbările climatice, cu emisii zero de carbon.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE) este o organizație non-guvernamentală, non-profit de utilitate publică, care dezvoltă strategii (inclusiv strategia regională pentru specializarea inteligentă prin inovare), atrage resurse, identifică și implementează programe de finanțare și oferă servicii pentru stimularea dezvoltării economice durabile. ADR NE se implică activ în consolidarea capacității administrative și instituționale a actorilor locali în tranziția regiunii către o societate și o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Societatea de Dezvoltare Valea Jiului este o comunitate de cetățeni civici care acționează pe 4 direcții principale: (1) dezvoltare economică și socială, (2) educație și cultură, (3) natură și mediu, (4) solidaritate și filantropie.

Lansat în 2012, Impact Hub București susține dezvoltarea de inițiative antreprenoriale și inovatoare cu impact pozitiv prin spații de coworking, programe de creștere și incubare, conferințe și evenimente și o platformă online pentru digitalizarea sprijinului oferit pentru antreprenori și pentru a-l pune la dispoziție la nivel național. Impact Hub București face parte din rețeaua globală Impact Hub care are peste 100 de locații pe 5 continente. Impact Hub București are un rol activ atât în ecosistemul de inovare ca conector și facilitator, dar și în ecosistemul antreprenorial ca organizator de evenimente și programe de accelerare.

 

 


EIT Climate-KIC Hub România facilitează integrarea activităților programului în România și participă activ la derularea celor 5 sub-programe EIT Climate-KIC Journey, EIT Climate-KIC Pioneers into Practice, EIT ClimateLaunchPad, EIT Climate-KIC Accelerator si CLIMATHON precum și implementarea proiectelor strategice Circular Economy Beacons și Reboost – A Boost for Rural Lignite Regions.

 


”EIT Regional Innovation Scheme”, un accelerator al inovării, în domeniul combaterii schimbărilor climatice în toată Europa. EIT RIS facilitează conexiunile între centrele de inovare Climate-KIC EIT, aflate în prezent în unsprezece țări, care la rândul lor funcționează ca o punte în rețeaua europeană.


EIT Climate-KIC este o comunitate de cunoaștere și inovare (Knowledge and Innovation Community – KIC) care lucrează pentru a accelera tranziția către o economie cu emisii zero de carbon. Sprijinit de Institutul European de Inovare și Tehnologie, EIT Climate-KIC identifică și sprijină inovația care ajută societatea să se adapteze schimbărilor climatice.

Reunește parteneri din mediul business, academic, a sectorului public și non-profit pentru a crea cele mai eficiente grupuri de expertiză, cu ajutorul cărora pot fi dezvoltate produse, servicii și sisteme inovatoare.


Domenii de interes

Inovare pentru reducerea emisiilor de carbon

Crearea orașelor rezistente la schimbări climatice

Sisteme de producție durabilă

Soluții financiare pentru acțiuni climatice

Gestionarea durabilă a pădurilor, terenurilor cultivate și pășunilor, agricultură ecologică, crearea unui viitor al alimentelor durabile.

Se oferă finanțare pentru inovare prin participare la instruiri și cursuri, sprijin financiar pentru incubarea de start-up-uri, formare de specialiști în "carbon footprint", programe de 2 săptămâni de schimb de experiență pentru consultanții in "low carbon" din sectorul construcții, energie si mobilitate.

https://www.climate-kic.org


EIT rol si activități


EIT pe scurt

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism al UE, creat de Uniunea Europeană în 2008 pentru a consolida capacitatea de inovare a Europei. EIT face parte din programul Horizon 2020, programul-cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene.


Rolul EIT

Institutul este o inițiativă unică a UE care stimulează inovarea în întreaga Europă, reunind întreprinderile, învățământul și cercetarea pentru a găsi soluții la provocări globale presante.

EIT este cea mai mare rețea de inovare din Europa, care reunește peste 1 000 de parteneri și stabilește legături între ei. Oferim mijloacele necesare pentru inovatori și antreprenori din întreaga Europă pentru a-și transforma cele mai bune idei în produse, servicii, locuri de muncă și creștere economică. Acest aspect este esențial pentru îndeplinirea misiunii EIT, care constă în crearea de locuri de muncă și oferirea de oportunități de creștere economică și durabilă pentru Europa.

Împreună cu principalii săi parteneri, comunitatea EIT propune o gamă largă de activități în domeniul inovării și antreprenoriatului: cursuri de formare care combină competențele tehnice și antreprenoriale, servicii personalizate de creare și dezvoltare de întreprinderi și proiecte de cercetare axate pe inovare. Aceste activități aduc idei și soluții noi pe piață, transformă studenții în antreprenori și, cel mai important, favorizează inovarea.

https://eit.europa.eu/


Contact

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș - EIT Climate-KIC Hub România

Cristina Bădulescu

Piața Victoriei nr.3

300030 Timișoara, România

Tel: 0040-372185279

 


Pentru mai multe detalii

https://eit.europa.eu/

https://eit.europa.eu/in-your-language  

https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris+

https://www.climate-kic.org

Fișiere disponibile download file:


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ