Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Curtea de Arbitraj
 

 
Informare:
Pentru consultarea dosarelor aflate pe rolul Curții  de Arbitraj de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, se solicita, in prealabil, o programare scrisa sau telefonica la Secretariatul Curtii, la numarul de telefon sau pe adresa de e-mail afisate pe site, pentru a evita aglomerarea si timpul de asteptare precum si pentru a organiza optim activitatea de registratura si asistentă arbitrală. Programarea se face cu cel puțin cinci zile lucratoare inaintea datei la care se doreste consultarea dosarului.
Programul de consultare a dosarelor:
Luni, în intervalul orar 1400 - 1600;
Marți, în interavlul orar 900 - 1500;
Miercuri, în intervalul orar 1400 - 1600;
Joi, în intervalul orar 900 - 1500.Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIAT
300575, Timișoara, Blv Eroilor de la Tisa nr 22
Tel 0256 228 710
Fax 0256 228 709
E-mail arbitraj@cciat.ro
Asistent arbitral: Ana Maria IASENSKY


Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:
..........

2. Articolul 615 va avea următorul cuprins:
„Executarea silită
Art. 615. - Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.”

4. Articolul 635 va avea următorul cuprins:
„Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art. 635. - Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acțiunea în anulare, precum și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în fața instanței judecătorești competente.”


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ