Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale | Procedura competitiva achizitie Echipamente IT- data publicare 5 aprilie 2018
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  In atentia operatorilor economici interesati,

  Vă invitam sa participati la procedura competitiva conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizarea de Echipamente IT: Lot 1- Laptop 21 buc, Lot 2- Multifunctionala 1 buc si Lot 3- Smart Board 1 buc, Lot 4- Licenta sistem de operare 21 buc,  Lot 5- Licenta protectie antivirus 21 buc, Lot 6- Licenta tip office 21 buc, Lot 7- Software simulare activitate IMM 1 buc conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „SIA VEST - Suport pentru Initiative Antreprenoriale”, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255.
  Modalitate desfasurare procedura competitiva: online pe site www.fonduri-ue.ro , www.cciat.ro , documentatia  aferenta procedurii este disponibila pe site-urile antementionate.
  Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizarea de Echipamente IT: Lot 1- Laptop 21 buc, Lot 2- Multifunctionala 1 buc si Lot 3- Smart Board 1 buc, Lot 4- Licenta sistem de operare 21 buc,  Lot 5- Licenta protectie antivirus 21 buc, Lot 6- Licenta tip office 21 buc, Lot 7- Software simulare activitate IMM 1 buc conform specificatiilor tehnice, Timisoara,
  Data publicare anunt: 05.04.2018
  Data expirare anunt : 18.04.2018, ora 12:00
  Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata: 3 luni
  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 122258.26 lei astfel:
  Lot 1 Laptop-21 buc :  56000.07  lei fara TVA
  Lot 2 Multifunctionala -1 buc :  10000  lei fara TVA
  Lot 3 Smart Board -1 buc :  12500  lei fara TVA
  Lot 4 Licenta sistem de operare 21 buc : 8749.86 lei fara TVA
  Lot 5 Licenta protectie antivirus 21 buc : 3675 lei fara TVA
  Lot 6 Licenta tip office 21 buc: 10500 lei fara TVA
  Lot 7 Software simulare activitate IMM: 20833.33 lei fara TVA

  Descarca documentatia pentru ofertanti

  Fișiere disponibile download file:


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ