Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Informare stadiu proiect - Comunicat de presa 20 iunie 2023
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Proiectul FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest

  În calitate de lider de parteneriat, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță stadiul actual de realizare a obiectivelor asumate prin Proiectul “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” prin prisma realizărilor obținute.

  Astfel, de la data de incepere a proiectului,  în aprilie 2021,  până în prezent, au fost obținute următoarele rezultate:
      281 angajați din firme din Regiunea Vest au beneficiat sau beneficiaza gratuit de cursuri de formare profesională de calificare - 61 persoane certificate ca agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, 20 persoane certificate în meseria de cofetar-patiser 40 persoane participante la cursul de lucrator in comert, 40 persoane care participa la cursul de operator introducere, parelucrare si validare date si și cursuri de formare profesională de specializare/initiere - 80 persoane certificate ca Manager proiect; 40 persoane care participa sau au participat la Cursul de Competente sociale, civice si de mediu.


  Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe și are ca obiectiv principal îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a  persoanelor din Regiunea Vest, cu accent pe adulții cu un nivel scăzut de calificare, adulți din zone rurale defavorizate și persoane cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin  recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite, în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări superioare.


  Informații suplimentare la: e-mail: cardelean@cciat.ro, Todoran-Ardelean Corina-Daniela– Expert informare si promovare.