Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Rețea pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră | Comunicat de presa - Proiectul LaborNet a ajuns la final
 

   

  Proiectul LaborNet a ajuns la final  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş în calitate de partener al Proiectului „Rețea pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră” anunță încheierea proiectului după o durată de implementare de 15 luni (15 mai 2017 – 15 august 2018). Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa Prioritară 1: “Promovarea ocupării forței de muncă și consolidarea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii”, Obiectivul 1.1.:”Ocuparea și mobilitatea forței de muncă” și este derulat de Camera Regională a Districtului de Nord al Banatului din Kikinda, partener coordonator, și de Primăria Orașului Kikinda și CCIA Timiș, parteneri.
  Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea potențialului zonei prin asigurarea unei creșteri favorabile incluziunii, facilitarea accesului pe piața forței de muncă și sporirea oportunităților de angajare în zona transfrontalieră. Obiectivul specific a fost intensificarea cooperarii în domeniul pieței forței de muncă, prin crearea unei rețele între instituții/stakeholderi/companii și șomeri, rețea care va oferi servicii și informații șomerilor din grupurile dezavantajate din zona transfrontalieră România-Serbia.
  Grupul țintă al proiectului a fost format din șomeri din zona transfrontalieră, cu precădere persoane din grupurile defavorizate (persoane cu vârsta peste 50 de ani, tineri, femei); companii din România și Serbia cu dificultăți în găsirea forței de muncă; instituții din domeniul economiei și educației.
  Rezultatele proiectului s-au concretizat în următoarele:
  - Crearea rețelei de cooperare tranfrontalieră în domeniul pieței muncii;
  - Organizarea a 26 module de cursuri de instruire a grupului țintă, cu participarea a 68 de persoane din Republica Serbia;
  - Organizarea de training-uri specializate cu experți, la care au participat 18 persoane din grupul țintă;
  - Înființarea a două Info Point-uri (puncte de informare), la Timișoara, la sediul CCIAT din P-ța Victoriei nr.3 și la Kikinda, la sediul Primăriei;  
  o    Organizarea a două Târguri de joburi, la Kikinda, în 24 octombrie 2017, unde au participat 17 companii timișene și 2 instituții din domeniul forței de muncă interesate să angajeze personal din Republica Serbia cât și 250 de persoane din grupul țintă, și la Timișoara, în 21 martie 2018, unde au fost prezente cu stand 35 de companii timișene care și-au prezentat oferta de locuri de muncă și necesarul de personal pentru un număr de 40 de persoane din zona Kikinda;
  o    Publicarea unui Ghid/ Manual de informare care conține reglementări legislative din România și Republica Serbia, cât și expresii uzuale, cuvinte cheie pentru facilitarea comunicării uzuale, în trei limbi: română, sârbă și engleză.

  Informații suplimentare la tel. 0372185285, e-mail: ccoroian@cciat.ro, Cristina Coroian–Expert PR proiect/CCIAT.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ