Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Furnizare de calificare pentru plus valoare | Achizitie directa materiale consumabile - termen limita 16.12.2022, ORA 12:00, ORA 12:00
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizare de materiale consumabile si alte produce similare proiectului, conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul Proiectul „Furnizare de calificare pentru plus valoare”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/726/6/12/135905 (4992/07.04.2021), .

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizare de materiale consumabile si alte produce similare proiectului, conform specificatiilor tehnice, cod CPV 30197220-4 - Agrafe de birou, 39263000-3 - Articole de birou, 30197000-6 - Articole marunte de birou, 30197210-1 - Bibliorafturi, 30197200-8 - Bibliorafturi si agrafe de birou, 30197621-5 - Bloc de hârtie pentru flipchart, 30125100-2 - Cartuse de toner, 30192126-0 - Creioane mecanice, 22852000-7 – Dosare, 30197642-8 –  Hârtie pentru fotocopiatoare si xerografica, 30197330-8 - Perforatoare, 30192121-5 - Pixuri; Timisoara, Jud. Timis.

  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 10.900,00 lei fara TVA.

  Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 16.12.2022, ORA 12:00, ORA 12:00.

  Oferta poate fi depusa la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Piata Victoriei nr. 3, Cod postal: 300030, Timisoara, Romania; Oferta se va depune la adresa achizitorului in plic sigilat ce va fi marcat cu inscriptia: “Oferta pentru Furnizare de materiale consumabile si alte produce similare proiectului”-  si “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  16.12.2022, ORA 12:00”.

  Plicul cu oferta va contine : un exemplar documente original.

  Fișiere disponibile download file: