Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Furnizare de calificare pentru plus valoare | 3.1 Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
  Axa prioritară 6: Educatie si competente
  Titlul proiectului: Furnizare de calificare pentru plus valoare
  Număr de identificare al contractului:POCU/726/6/12/ 135905
  3.1 Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.


  Ghid pentru evaluarea/certificarea de competenţe profesionale

  În România, procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute în alte moduri decât cele formale este reglementată prin Ordinul nr. 4543/2004.
  Formarea profesională a adulților în România, în conformitate cu Ordonanța nr. 129/2000, include formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizată în alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ; Formarea profesională inițială pentru adulți oferă pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă. Continuarea formării profesionale, după pregătirea inițială, oferă adulților fie dezvoltarea abilităților profesionale deja dobândite fie dobândirea de noi competențe.

  Persoanele care doresc să fie evaluate pentru recunoașterea competențelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, bazate pe standarde profesionale (sau standarde de pregătire profesională), se pot accesa acest serviciu – gratuit in cadrul proiectului.

   Evaluarea poate fi făcută pentru urmatoarele unitățile de competență :
  Calificari propuse:
  1. Dulgher-tamplar-parchetar (cod 7124.1.1)
  2. Mecanic auto (cod 7231.2.2)
  3. Instalator incalzire centrale si gaze (cod 7136.0.4)
  4. Lucrator comercial cod COR 522303

  Certificatele obținute după procesul de evaluare au aceeași valoare ca și certificatele de absolvire, respectiv calificarea cu recunoaștere națională, eliberate în sistemul de formare formală.

  CINE POATE PARTICIPA?

  Angajați cu contract individual de munca
  Angajati cu varsta intre 25 si 64 ani
  Persoane cu studii gimnaziale /general obligatoriu/8 clase
  Se pot înscrie și califica doar persoane care au domiciliul în unul din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara


  ETAPELE PROCEDURII DE CERTIFICARE

  Procesul de evaluare și certificare pentru calificarea de lucrător în comerț se face având la bază STANDARDUL OCUPATIONAL, oferind astfel garanția că persoana certificată a dovedit că are cunoștințele și deprinderile necesare efectuării activităților descrise în acest standard.
  Etapele procesului de evaluare sunt:
  Pasul 1:  Intalnirea cu expertul Informare si Consiliere
  Pasul 2: Consilierea si descrierea experienței de munca
  Pasul 3: Recomandare certificare
  Pasul 4: Contactare Centru acreditat
  Pasul 5:  Evaluare
      Completarea cererii de înscriere la examen prin care soliciți evaluarea și certificarea     competențelor pentru calificarea pe care o soliciti.
      Desemnarea unui evaluator și stabilirea programului de desfășurare a procesului de evaluare.
      Completarea fișei de autoevaluare.
  Pasul 6: Susținerea examenului. Certificarea
  Pasul 7: Eliberarea certificatului de competențe profesionale.
  *Pe tot parcursul procesului de evaluare beneficiezi de consultanță gratuită din partea expertilor noastrii: Experti Informare si Consiliere, Experti Formare Profesionala  TIP CERTIFICAT OBȚINUT
  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.
  Certificatul de competențe profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
  (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
  (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”
  AVANTAJE
  Evaluarea  se desfășoară după un program flexibil, pe care îl stabilim împreună;
  Certificatul de competențe profesionale are regimul actelor de studii, adică are aceeași valoare ca orice diplomă obținută prin participarea la un curs de calificare pentru meseria de lucrător în comerț;
  Certificatul de competențe profesionale este recunoscut la nivel național și internațional (prin apostilare), deci vei putea practica meseria de vânzător atât în țara, cât și in afara țării
  Având dovada competențelor pe care le deții, poți obține un loc de muncă mai bine plătit;
  Certificatul oferă dreptul legal de muncă în calificarea solicitata;