Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 372 185 278

*Acest mesaj este proprietatea exclusiva a expeditorului. Toate informatiile din acest mesaj (inclusiv orice fisiere atasate) sunt confidentiale si pot fi protejate prin lege. Prezentul mesaj (inclusiv orice fisiere atasate) este transmis in atentia exclusiva a destinatarului. In cazul in care nu sunteti destinatarul acestui mesaj, orice dezvaluire, copiere, distribuire sau folosire a continutului sau, precum si orice actiune decisa in baza sa, este strict interzisa si atrage raspunderea in conformitate cu legislatia in vigoare. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa anuntati imediat expeditorul si sa-l stergeti (inclusiv orice fisiere atasate) din sistemul dumneavoastra. Aveti obligatia de a scana acest email precum si orice fisiere atasate acestuia in vederea depistarii oricaror eventuali virusi si/sau a altor defecte/erori. Expeditorul se exonereaza de orice fel de raspundere cu privire la orice pagube, pierderi sau alte consecinte, directe sau indirecte, cauzate in orice mod, prin neglijenta sau altfel, si care pot rezulta, in mod direct sau indirect, din continutul acestui e-mail si/sau al oricaror fisiere atasate acestuia. Va multumim pentru pastrarea confidentialitatii acestui mesaj! This notification is exclusively owned by its addresser. All the information from this message (including any enclosed file) is confidential and can be law protected. This notification (including any enclosed file) is sent solely in regard with the recipient. If you are not the person entitled to receive this info, any disclosure, copy, distribution or usage of its content, as well as any action taken therein, is strictly banned and gets full responsibility according to the legislation enforced. If you got this message by mistake, we kindly ask to inform immediately the addresser and to delete it (including any enclosed file). You are under the obligation to scan this email and any other enclosed files in order to identify any potential viruses and/or other flaws/errors. The addresser exonerates from any liability regarding all kinds of damages, losses or other direct or indirect consequences caused by negligence or differently, and that can result from the content of this email and/or any other enclosed files. Thank you for keeping the confidentiality of this notification!

REGULAMENT GDPR


Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă rugăm să vă exprimați ACORDUL sau DEZACORDUL privind procesarea datelor Dvs. cu caracter personal în relația cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș

Email

                 DA Sunt de acord      NU Sunt de acord

                              


Vezi REGULAMENT CCIAT GDPR