Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | Vizita la CCIAT a Ambasadorului Bosnia și Hertegovina în România
 

   

  Vizita la CCIAT a Ambasadorului Bosnia și Hertegovina în România  În cursul zilei de 22 septembrie 2016, conducerea Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș a primit vizita de lucru a E.S. Ambasadorul Bosniei şi Herţegovina în  România, Domnul Mile VASIĆ.
  Scopul principal al vizitei a fost evaluarea perspectivelor relansării şi dezvoltării relaţiilor economice şi comerciale bilaterale reciproc avantajoase.
  Întâlnirea a permis efectuarea unui schimb de opinii pe teme de interes comun precum stabilirea unor relaţii de colaborare eficiente la nivel regional, organizarea de activităţi comune în diferite sectoare de activitate şi creşterea nivelului de informare a agenților economici din ambele ţări despre posibilităţile de implementare a unor proiecte comune.

  Discuţiile au vizat stabilirea unui program de colaborare între CCIAT și Ambasada Bosniei şi Herţegovina la București pentru perioada următoare, prin: intensificarea schimbului de informații și oportunități de afaceri; sprijin în organizarea la Timişoara și în principalele orașe din Bosnia-Herțegovina (Sarajevo, Banja Luka) de evenimente economice (misiuni economice, parteneriate de afaceri și întâlniri B2B, prezentări de firmă, participări la târguri și expoziții sectoriale şi  multisectoriale); sprijin în mediatizarea calendarului expoziţional al CCIAT în rândul firmelor bosniace care doresc să facă afaceri în România și Județul Timiș; facilitarea colaborării în proiecte cu finanțare europeană în sectoare de interes comun, cu accent deosebit pe importanţa Dunării în creşterea competitivităţii economice a ţărilor din Europa de Sud-Est.
  Ambasadorul Bosniei și Herțegovinei a făcut o prezentare a stării generale a economiei ţării şi a schimburilor comerciale bilaterale, subliniind faptul că în contextul avizului favorabil dat recent de reprezentanții celor 28 de state membre UE cererii  de aderare a BiH vor avea loc reforme de ordin economic, fiscal şi administrativ, pentru atragerea de investiţii străine. De asemenea, a prezentat activitatea Ambasadei din prima parte a anului destinată schimbării percepției firmelor din BiH asupra situației actuale a României, prin mai multe întâlniri de afaceri la care a prezentat oferta de colaborare economică a României și prin organizarea la București, în iunie a.c., a unui Forum de Afaceri la care au participat peste 35 de firme. De asemenea, a indicat importanţa reluării relațiilor de colaborare ale CCIAT cu Camera de Comerţ din Banja Luka (CCIAT a semnat, la Timișoara, în iulie 2008, un Acord de Colaborare cu CCI Banja Luca), în vederea impulsionării relaţiilor economice şi atragerea de investitori.
  Reprezentanții CCIAT au făcut o prezentare a economiei şi climatului investiţional din judeţul Timiş, a locului acestuia în economia naţională, a structurii CCIAT şi a serviciilor oferite firmelor, subliniind diversitatea acestora, orientarea către satisfacerea nevoilor clienţilor şi accentul pe spijinul acordat firmelor prin facilitarea accesului la finanţări europene şi scrierea de proiecte. A fost prezentată şi situaţia înmatriculărilor de firme cu capital din BiH în Judeţul Timiş, în prezent în număr de 11, cu un capital social subscris de 9.800 euro.
  CCIAT a invitat firmele din BiH să participe la manifestările expoziţionale organizate de CCIAT şi a propus organizarea la Timişoara unui Forum de Afaceri.
   Întrevederea s-a încheiat prin consemnarea în Cartea de Onoare a celor mai bune gânduri din partea E.S. Ambasadorul Bosniei şi Herţegovina în  România: „A fost o plăcere să mă aflu astăzi la Timișoara, la CCIAT, și să aflu multe informații utile privind economia locală. Sper ca în perioada următoare să înregistrăm succese în relația dintre instituții și firme din țările noastre”.

  Informații suplimentare la tel. 0372185285, 0723471920, e-mail: sstoiavov@cciat.ro, Stana Stoianov – consilier CCIAT.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ