Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Licitații | ANUNT LICITATIE GRUP MIR SRL Vânzare prin licitație publică - bun imobil teren intravilan Timisoara
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  SCP M.B.S. Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății GRUP MIR SRL, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil situat în Timișoara, jud. Timiș, înscris în CF 421251 Timișoara, constând din teren intravilan în suprafață de 576 mp, cu preț de pornire de 368.064 lei + TVA. Prima licitație va avea loc în data de 02.02.2024, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timiș. În cazul nevalorificării, licitația va fi reluată în 09.02.2024 și 16.02.2024, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar.

  Participanții trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea cu TVA a bunului scos la licitație, cu cel puțin o zi înaintea licitației și în același termen să pună la dispoziția lichidatorului judiciar dovada de plată a garanției, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a participa la licitație. Garanția se va achita în contul unic de lichidare al societății, al cărui IBAN poate fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere. Informații suplimentare la tel.: 0356466445 sau la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


   SCP MBS INSOLV CONSULT SPRL

                     CONSULTANȚĂ, REORGANIZĂRI & LICHIDĂRI JUDICIARE

                                                  https://lichidari-judiciare.ro/#

                                           Tel.: 0356 466 445 Fax: 0356 466 446

  Prin as. coord. av. Șchiopescu-Budacă Elena-Magdalena și as. coord. Răzman Ioan

                 Tel.: 0761393505                                                         Tel.: 0721258602. 

  Titular al Cabinetului individual de avocat

  Șchiopescu-Budacă Elena-Magdalena

      https://avocat.lichidari-judiciare.ro/