Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Standarde europene și internaționale CZI ASRO TIMIȘ | Studiu EUIPO - Utilizarea derivată a conținutului aparținând domeniului public - Industria cinematografică
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  În ultimii ani, EUIPO a efectuat o serie de studii care demonstrează importanța economică a drepturilor de proprietate intelectuală (PI) în generarea de activități economice și a ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană. Bogatul patrimoniul în opere literare al Europei sta la baza a numeroase scenarii de film, atât pentru producătorii europeni, cât și pentru cei non-europeni. Prezentul raport examinează rolul pe care îl joacă aceste opere în spațiul public și compară filmele bazate pe astfel de opere cu cele bazate pe opere protejate prin drepturi de autor sau pe scenarii originale.

  Cât de mult contribuie noile tehnologii la accesul publicului către cunoştinţe şi bunuri culturale?

   În ce măsură operele literare devin baza unor scenarii de film?

  Cât de apreciate sunt filmele ale căror scenarii pornesc de la opere literare, faţă de cele care au la bază scenarii originale?

  Răspunsuri la toate aceste întrebări, precum şi alte informaţii, veţi găsi în studiul de la adresa:
  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/publications/public_domain/Derivative_Use_of_Public_Domain_Content_Romanian_v1.pdf


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ