Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Standarde europene și internaționale CZI ASRO TIMIȘ | Standardul SR EN ISO 5182:2016 Sudare electrică prin presiune
 

   

  SR EN ISO 5182:2016 SR EN ISO 9692-3:2016 SR EN ISO 9692-3:2016  Încă două standarde completează gama standardelor de sudură: SR EN ISO 5182:2016, Sudare electrică prin presiune. Materiale pentru electrozi și echipamente anexe și SR EN ISO 9692-3:2016, Sudare și procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 3: Sudarea MIG și WIG a aluminiului și aliajelor sale

   

  Standardul SR EN ISO 5182:2016, Sudare electrică prin presiune. Materiale pentru electrozi și echipamente anexe specifică caracteristicile materialelor utilizate la electrozii pentru sudare electrică prin presiune și la echipamentele anexe pentru transportul curentului și pentru transmiterea forței de sudare.

  Standardul are următorul cuprins:

  Preambul european

  1  Domeniu de aplicare

  2  Referințe normative

  3  Termeni și definiții

  4  Clasificare

  4.1  Grupa A — Cupru și aliaje de cupru

  4.2  Grupa B — Materiale sinterizate

  4.3  Grupa C — Aliaje pe bază de cupru durificate structural

  5  Specificații

  5.1  Cerințe

  5.2  Compoziție chimică

  5.3  Caracteristici mecanice

  5.4  Caracteristici electrice

  6  Metode de încercare

  6.1  Încercarea de duritate Vickers

  6.2  Caracteristici electrice

  6.3  Verificarea temperaturii de înmuiere

  7  Simbolizare

  8  Aplicație

  9  Conversia valorilor de duritate

  Anexa A (informativă)  Aplicații tipice

  Anexa B (informativă)  Conversia valorilor de duritate

  Anexa C (informativă)  Diferite simbolizări ale aliajelor

  Bibliografie

   

  Această parte a standardului SR EN ISO 9692-3:2016, Sudare și procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 3: Sudarea MIG și WIG a aluminiului și aliajelor sale precizează tipurile recomandate de pregătire a îmbinării pentru sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert (sudare MIG) și sudarea cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (sudare WIG) și sudarea WIG cu arc autogen.

  Pregătirile îmbinărilor recomandate în această parte a standardului sunt adecvate pentru sudarea tuturor tipurilor sudabile de aluminiu și de aliaje ale acestuia. Standardul se aplică pentru sudurile cu pătrundere completă.

  Pregătirile îmbinărilor recomandate în această parte a standardului sunt adecvate și pentru combinații ale diferitelor procedee cum ar fi: sudare MIG cu sârmă electrod plină, sudare WIG cu material de adaos plin (vergea/sârmă), sudare WIG cu arc autogen (pentru aceasta se aplică numai la sudura cap la cap între table cu margini răsfrânte).

  Tipurile recomandate de pregătire a îmbinărilor și dimensiunile recomandate sunt specificate tabelar, astfel:

  • Tabelul 1 — Pregătirea îmbinării pentru suduri cap la cap executate dintr-o singură parte
  • Tabelul 2 — Pregătirea îmbinării pentru suduri cap la cap executate din ambele părţi
  • Tabelul 3 — Pregătirea îmbinării pentru suduri în T

  In toate tabelele sunt date referitoare la sudură (grosimea piesei, denumirea sudurii, reprezentare), la îmbinări ( secțiunea, unghiurile, deschiderea rostului etc.) și la procedeul de sudare recomandat.

   

  Standardele se poate achizitiona de la Centrul Zonal de informare - CCIAT Piata Victoriei nr. 3, persoana de contact Adrian Almasan, Tel: 004-0372185284, 004-0256-490771, E-mail: standarde@cciat.ro  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ