Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | Seminar - SECURITATEA LA INCENDIU - 17 ianuarie 2022, Centrul Regional de Afaceri Timisoara, sala Banat
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Sesiune de informare privind legislația în domeniul securității la incendiu 

  Programul CCIA Timiș pentru anul 2023 de informare a agenților economici cu privire la reglementări europene și naţionale în diferite sectoare de activitate, organizat în colaborare cu serviciile serviciile publice deconcentrate din teritoriu, sub egida Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, debutează cu un seminar de instruire a angajatorilor privind modificarea Ordinului pentru aprobarea normelor metodologice intrat în vigoare la data de 27.12.2022.

  În data de 17 ianuarie 2023, orele 10.00 - 12.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), Sala Banat (et.I), Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş organizează seminarul-dezbatere cu tema:
   
  AVIZAREA ȘI AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU
  ȘI PROTECȚIA CIVILĂ A CONSTRUCȚIILOR

  Evenimentul se desfăşoară într-o manieră interactivă, sub formă de întrebări și răspunsuri, pentru a crea un cadru unitar de aplicare a noilor NORME SPECIFICE PRIVIND AVIZAREA ȘI AUTORIZAREA DE SECURITATE ȘI PROTECȚIE CIVILĂ, de către reprezentanții operatorilor economici și de toți factorii care contribuie la proiectarea, verificarea și executarea construcțiilor.

  Vor fi abordate teme precum:
  • Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu;
  • Noțiuni fundamentale privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Aplicarea noilor norme metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
  • Dificultăți întâlnite la solicitarea și obținerea avizului / autorizației de securitate la incendiu;
  • Întrebări și răspunsuri.

  Seminarul va fi susținut de Lt.col. Ing. COSACU Cătălin, Șef Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” al Judeţului Timiş.

  Termen de confirmare a participării: 16 ianuarie 2023.

  Înscrierea la eveniment se face prin completarea formularului de participare care se regăsește accesând link-ul: https://cciat.ro/formular


  Detalii suplimentare la tel. 0372185 285, 0720 444 121, e-mail: lbarbu@cciat.ro, dna Laura Barbu, consultant cameral.