Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Standarde europene și internaționale CZI ASRO TIMIȘ | SR 13572:2016 Sisteme de management al inovării (SMIn)
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Un nou standard pentru îmbunătăţirea procesului de inovare: SR 13572:2016, Sisteme de management al inovării (SMIn). Cerinţe

  Managementul inovării ajută organizațiile să-și orienteze și să-și monitorizeze procesul de inovare, proces care bine gestionat poate conduce la o creștere economică semnificativă.

  Implementarea și menținerea sistemului de management al inovării aduce unei organizații numeroase beneficii, cum ar fi:

  • dezvoltarea capacității de a promova ,,noul” în produse, servicii și tehnologii ce satisfac cerințele părților interesate și cerințele reglementate aplicabile, acest lucru conducând la creșterea competitivității și îmbunătățirea performanțelor organizației;
  • creșterea adaptabilității la schimbările mediului de afaceri și evidențierea în piață;
  • dezvoltarea capacității de a identifica noi oportunități prin inovare, asociate contextului și obiectivelor organizației și a riscurilor asociate;
  • stabilirea politicii și a strategiei referitoare la inovare;
  • realizarea angajamentelor privind politica referitoare la inovare;
  • facilitarea creării oportunităților de adaptare la criză și/sau la situații neprevăzute.

  Adoptarea unui sistem de management al inovării este o decizie strategică a unei organizații în scopul îmbunătățirii performanței sale globale. Sistemul de management al inovării asigură un suport pentru inițiativele de dezvoltare sustenabilă.

  Inovarea poate fi un factor de succes în toate sectoarele unei organizații și în toate etapele ciclului de viață al unui produs (cercetare, dezvoltare, fabricare, distribuire și marketing, mentenanță, retragerea produsului și eliminarea sau reciclarea acestuia), cât și în domeniul organizațional. Derularea unui proces de inovare optim și sistematic impune ca la nivelul organizației să se definească și să se implementeze un management al inovării.

  Scopul  standardului  SR 13572:2016 îl reprezintă stabilirea unor cerințe pentru toate tipurile de organizații de drept public sau privat, indiferent de domeniul de activitate și de mărimea acestora în vederea implementării, menținerii și îmbunătățirii continue a unui sistem de management al inovării (SMIn).

  Standardul stabilește procesele derulate în cadrul sistemului de management al inovării și rolul participanților.

  SR 13572:2016 respectă cerințele aplicate standardelor internaționale pentru sisteme de management. Aceste cerințe includ o structură cadru identică, texte principale identice și termeni comuni cu definiții principale identice, fiind concepute pentru o mai ușoară utilizare de către cei care implementează mai multe standarde internaționale de management.

  Acest standard este destinat utilizării în scopuri de certificare a SMIn pentru o organizație.

  Acest standard a fost elaborat în cadrul comitetului tehnic ASRO/CT 383 ”Managementul inovării”. Din patrimoniul acestui comitet tehnic mai fac parte următoarele standarde:

  • SR 13547-1:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 1: Managementul inovării. Principii generale și linii directoare
  • SR 13547-2:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 2: Managementul proprietății intelectuale. Principii generale și linii directoare
  • SR 13547-3:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale și linii directoare
  • SR 13547-4:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 4: Evaluarea capabilității de inovare și a performanței managementului inovării

   

  Standardul se poate achizitiona de la Centrul Zonal de informare - CCIAT Piata Victoriei nr. 3, persoana de contact Adrian Almasan, Tel: 004-0372185284, 004-0256-490771, E-mail: standarde@cciat.ro

     Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ