Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest | Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest - Comunicat de presa
 

   

  CCIA Timiș continuă preocupările privind profesionalizarea angajaților  În contextul angajamentului asumat și al eforturilor de susținere a firmelor care se confruntă cu dificultăți majore provocate de noul coronavirus, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de partener lider al Proiectului Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest, reîncepe activitățile din proiect prin prisma obiectivelor proiectului care vizează dezvoltarea personală a angajaților prin eficientizarea activității și asumarea unei atitudini pozitivă față de muncă.

  Astfel, în etapa actuală, CCIA Timiș împreună cu partenerii de proiect - Universitatea Politeh-nica Timișoara și societatea Expert Consulting SRL, vor derula o campanie de conștientizare a angajatorilor vizați prin proiect cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională, prin implementarea unor planuri operaționale și procese de planificare strategică, adaptate la dinamica sectoarelor economice din care fac parte.

  Proiectul implementat de CCIA Timiș va aduce o serie de beneficii atât managerilor cât și  angajaților din companiile participante. Pe de-o parte, putem vorbi despre profesionalizarea forței de muncă în vederea îmbunătățirii performanțelor la locul de muncă sau în conducerea firmelor, iar de cealaltă parte, proiectul contribuie la creșterea gradului de angajament și responsabilitate a persoanelor din grupul țintă față de locul de muncă. Se vor construi astfel relații profesionale armonioase și puternice care vor contribui în mod direct la creșterea performanțelor companiei,  spune Daiana BUZATU, manager de proiect. 

  Proiectul își propune facilitarea accesului la programe de formare profesională a angajaților din firme din Regiunea Vest, pentru îmbunătățirea statutului profesional și a condițiilor de la locul de muncă, contribuind astfel la creșterea productivității muncii.

  Proiectul se adresează unui număr de 336 angajați cu contract individual de muncă din IMM-uri din Regiunea Vest care activează în unul dintre sectoarele economice cu potențial compe-titiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC) cât și unui număr de 40 de firme din care 36 de IMM-uri pentru realizarea unei strategii de dezvoltare a resur-selor umane.

  ***


  Informații suplimentare la tel: 0732-185.285,  e-mail: office@cciat.ro, Daiana Mirela BUZATU - Manager de proiect.  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020