Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Registrul Național de Publicitate Mobiliară
 

   

  Registrul Național de Publicitate Mobiliară


  Registrul Național de Publicitate Mobiliară (Arhiva Electronica)
  CONTACT: Mădălin VASIU, Consilier Juridic
  Tel. 0256300133 , e-mail: mvasiu@cciat.ro

  CCIA Timiș în calitate de agent împuternicit al operatorului autorizat Camera de Comerț și Industrie a României realizează înscrieri şi alte operaţiuni în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.
  Ce este Registrul Național de Publicitate Mobilliară  - RNPM?
  RNPM este o bază de date unică la nivel național, un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare, dar și de publicitate, bază de date structurată pe persoane și bunuri mobile. Prin RNPM se asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea acestor operațiuni juridice.
  Care sunt operațiunile juridice supuse publicității în baza de date RNPM?
  contracte de garanție, locațiune, consignație, vânzare-cumpărare, obligații agricole;

  - sechestre asiguratorii;
  - înscrieri în legătură cu o operațiuni privind
  - finanțele publice;
  - înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri;
  - autovehicule;
  - utilaje agricole, altele decât autovehicule;
  - creanțe;
  - conturi bancare;
  - acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
  - polițe de asigurare;
  - universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități);
  - echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
  - păduri care urmează a fi tăiate;
  - minerale care urmează a fi extrase;
  - recolte, în general, dar și recolte ce urmează a fi culese;
  - efective de animale, etc.

  Beneficii și avantaje
  - Creditorul impune, de obicei, mai multe condiţii pentru beneficiarul împrumutului, respectiv pentru debitor. Unele dintre aceste condiţii privesc întotdeauna siguranţa creditorului că nu există niciun alt creditor care să aibă vreun drept asupra bunului afectat garanţiei şi siguranţa că nici unui viitor creditor nu i se vor acorda drepturi mai extinse asupra bunului afectat garanţiei.
  - Avantajul de a avea prioritate față de alţi creditori, inclusiv bugetele de stat şi locale.
  - Executarea garanţiilor prin forţe proprii (creditorul are dreptul să ia în posesie bunul afectat în mod paşnic sau prin intermediul unui executor judecătoresc).

  Astfel, în conformitate cu prevederile art.31, alin.4 din Legea nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară cu modificările și completările ulterioare, oferta noastră cuprinzând tarifele pentru operaţiunile de înscriere în RNPM a solicitărilor primite din partea Dvs, (conform art.IV din Legea nr.196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară) sunt în strictă conformitate cu actele normative antemenționate după cum urmează:

  Tip Aviz

   

  Tarif

   

   

  Aviz de ipotecă  iniţial

  107 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 40 lei)

  Aviz de cesiune a creanţei ipotecare

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Aviz de reducere a ipotecii

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Aviz modificator

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Aviz de extindere a ipotecii asupra mai multor bunuri

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Aviz de stingere

  55 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 20 lei)

  Înscriere aviz de intenţie

  0 lei

  Aviz de prelungire a avizului de ipotecă iniţial

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Transformare intenţie în aviz iniţial

  107 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 40 lei)

  Aviz de menţinere a ipotecii

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Aviz de executare

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Aviz de preluare în contul creanţei

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Aviz de cesiune a ipotecii

  160 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 60 lei)

  Aviz de schimbare a rangului ipotecilor

  160 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 60 lei)

  Aviz de actualizare a datelor

  0 lei

  Aviz de nulitate al avizului de ipotecă inițial

  55 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 20 lei)


   


   

  Tip Aviz

   

  Aviz de fiducie  iniţial

  200 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 80 lei)

  Aviz de acceptare a fiduciei de către beneficiar

  165 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 60 lei)

  Aviz modificator al avizului de fiducie iniţial

  185 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 60 lei)

  Avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial

  165 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 60 lei)

  Aviz de nulitate a avizului de fiducie inițial

  165 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 60 lei)


   


   


   

  Tip Aviz

   

  Aviz specific iniţial

  195 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 60 lei)

  Aviz modificator al avizului specific iniţial

  135 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 40 lei)

  Aviz de prelungire a avizului specific iniţial

  105 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Avizul de stingere a avizului specific iniţial

  105 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Aviz de nulitate al avizului specific inițial

  105 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)


   


   


   

  Tip Aviz

   

  Avizul de ipotecă iniţial - creanţe securitizate

  110 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 40 lei)

  Avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate

  105 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate

  75 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 20 lei)

  Avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate

  75 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 20 lei)

  Aviz de nulitate a avizului de ipotecă initial – creanţe securitizate

  75 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 20 lei)


   


   


   

  Tip Aviz

   

  Avizul de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare

  110 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 40 lei)

  Avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 20 lei)

  Avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 20 lei)

  Aviz de nulitate a avizului de ipotecă initial – obligațiuni ipotecare

  95 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 20 lei)


   


   


   

  Tip Serviciu

   

  Efectuarea căutărilor în baza de date RNPM

  80 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Furnizarea de copii certificate

  80 (din care taxa Ministerul Justitiei MJ - 30 lei)

  Tarife valabile începând cu 01 septembrie 2022

  Fișiere disponibile download file: