Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Procedura competitiva achizitie servicii de informare si consiliere profesionala - data publicare 01.07.2021
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Vă invitam sa participati la procedura competitiva conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii de informare si consiliere profesionala conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „FPC-Vest – Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”,proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/726/6/12/136168 (4912/06.04.2021), Axa prioritară  6: Educație și competențe/ Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învațarii dobândite în contexte non-formale si informale.


  Modalitatea desfasurare procedura competitiva : online pe site https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ si pe site-ul www.cciat.ro ,documentatia aferenta procedurii este disponibila pe site-urile antementionate.

  Obiectul contractului: prestarea de Servicii de informare si consiliere profesionala, Cod CPV 79998000-6


  Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 06 Aprilie 2023.


  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 292.950,00


  Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 14.07.2021, ora 12:00.


  Fișiere disponibile download file: