Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Procedura competitiva achizitie de servicii de evaluare si certificare competente profesionale - Data publicare 11.05.2023
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  Vă invitam sa participati la procedura competitiva conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de servicii de evaluare si certificare competente profesionale(nota: costurile includ cazare, masa si transportul evaluatorilor)  conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „FPC-Vest – Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”,proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/726/6/12/136168 (4912/06.04.2021), Axa prioritară  6: Educație și competențe/ Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învațarii dobândite în contexte non-formale si informale.


  Modalitatea desfasurare procedura competitiva : online pe site  https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ si pe site-ul www.cciat.ro ,documentatia aferenta procedurii este disponibila pe site-urile antementionate.

  Obiectul contractului: prestarea de ”Servicii de evaluare si certificare competente profesionale (nota: costurile includ cazare, masa si transportul evaluatorilor)”:

  Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Mecanic Auto - 17 persoane,

  Lot 2 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Dulgher-tamplar-parchetar - 87 persoane,

  Lot 3 -  Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze - 15 persoane,

  Lot 4 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Lucrator comercial – 52 persoane.

   

  Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 06 Iulie 2023.

  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 307.800,00 lei fără TVA, astfel:

  Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Mecanic Auto - 17 persoane – valoare estimata de 30.600,00 lei fara TVA

  Lot 2 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Dulgher-tamplar-parchetar - 87 persoane  – valoare estimata de 156.600,00 lei fara TVA

  Lot 3 -  Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze - 15 persoane ­­– valoare estimata de 27.000,00 lei fara TVA

  Lot 4 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Lucrator comercial (cod 522303) – 52 persoane – valoare estimata de 93.600,00 lei fara TVA

  Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 22.05.2023, ora 12.00

   

  -- 

  Rafaela Colban
  Consultant Cameral

  Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș
  Timis Chamber of Commerce Industry and Agriculture
  Piaţa Victoriei nr.3 ,Timişoara
  Tel: (+40) 372 185 285
  Fax: (+40) 256 706 211
  Mobil: (+40) 729 435 228
  rcolban@cciat.ro
  www.cciat.ro


  Fișiere disponibile download file: