Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Procedura competitiva achizitie de servicii de evaluare si certificare competente profesionale - Data publicare 10.03.2023
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Vă invitam sa participati la procedura competitiva conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de evaluare si certificare competente profesionale conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „FPC-Vest – Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”,proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/726/6/12/136168 (4912/06.04.2021), Axa prioritară  6: Educație și competențe/ Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învațarii dobândite în contexte non-formale si informale.

  Modalitatea desfasurare procedura competitiva : online pe site https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ si pe site-ul www.cciat.ro ,documentatia aferenta procedurii este disponibila pe site-urile antementionate.

  Obiectul contractului: prestarea de ”Servicii de evaluare si certificare competente profesionale (nota: costurile includ cazare, masa si transportul evaluatorilor)”:

  Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Mecanic Auto (cod 7231.2.2) - 17 persoane,

  Lot 2 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Dulgher-tamplar-parchetar (cod 7124.1.1) - 87 persoane,

  Lot 3 -  Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze (cod 7136.0.4) - 15 persoane,

  Lot 4 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Lucrator comercial (cod 522303) – 52 persoane.

   

  Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 06 Iulie 2023.

  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 307.800,00 lei fără TVA, astfel:

  Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Mecanic Auto (cod 7231.2.2) - 17 persoane – valoare estimata de 30.600,00 lei fara TVA

  Lot 2 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Dulgher-tamplar-parchetar (cod 7124.1.1) - 87 persoane  – valoare estimata de 156.600,00 lei fara TVA

  Lot 3 -  Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze (cod 7136.0.4) - 15 persoane ­­– valoare estimata de 27.000,00 lei fara TVA

  Lot 4 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Lucrator comercial (cod 522303) – 52 persoane – valoare estimata de 93.600,00 lei fara TVA

  Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 21.04.2023, ora 12.00

  Fișiere disponibile download file: