Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Fii un student pregatit pentru jobul dorit -Start Job! POCU/90/6.13/6.14 /SMIS2014+ 107274 | Procedura achizitie directa de furnizare echipamente IT pentru proiectul Fii un student pregatit pentru jobul dorit -Start Job – 27 martie 2019
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  În atenția operatorilor economici interesați,
  Vă invităm să participati la achizitia directa, având ca obiect furnizarea de echipamente IT:
  Lot 1- Laptop 2 buc, LOT 2 Pachete software (1 licenta sistem de operare + 1 licenta tip office + 1 licenta protective antivirus) 2 buc  conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul “Fii un student pregatit pentru jobul dorit -Start Job!”, nr. contract de finantare POCU/90/6.13/6.14 /SMIS2014+ 107274.
  Modalitate de desfasurare a achizitiei directe: documentatia este disponibila online pe site-ul  www.cciat.ro . Ofertele vor fi transmise prin email la adresa aalmasan@cciat.ro pana la termenul stipulat in anunt. Dupa evaluarea ofertelor, achizitia produselor se va face din catalogul SEAP al furnizorului declarat castigator.
  Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizarea de echipamente IT:
  Lot 1- Laptop 2 buc,
  LOT 2 Pachete software (1 licenta sistem de operare + 1 licenta tip office + 1 licenta protective antivirus) 2 buc  conform specificatiilor tehnice, Timisoara
  Data publicare anunt: 27.03.2019
  Data expirare anunt : 29.03.2019, ora 12:00
  Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata 2 luni
  Valoarea estimata (lei fara TVA):  total 8.801,66 lei astfel:
  Lot 1- Laptop 2 buc, 6.600 lei fara TVA
  LOT 2 - Pachete software (1 licenta sistem de operare + 1 licenta tip office + 1 licenta protectie antivirus) 2 buc, 2.201,66 lei fara TVA

  Fișiere disponibile download file: