Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | Workshop practic despre Regulamentul general de protectia datelor cu carecter personal (GDPR) 12 martie 2019
 

   

  REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș vă invită la un training interactiv și practic, având ca tematică punerea în practică a Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale – GDPR (Global Data Protection Regulation) marți, 12 martie 2019, la Timișoara.

  ORICE IMPLEMENTARE PRACTICĂ REUȘITĂ ÎNCEPE CU ÎNȚELEGEREA CERINȚELOR :
  Regulamentul General de Protecția Datelor cu Caracter Personal (UE 2016 / 679: 25.05.2018) se aplică: “Prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul UE, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.”

  În acest context, SCOPUL Workshop-ului este să vă ușureze munca în procesul de înțelegere și aplicare a normelor legale privind protecția datelor, oferind doar acele informații folositoare și necesare pentru activitate.

  În cadrul lui vom discuta exemple concrete și vom analiza cazuri reale pentru a evita astfel încălcarea prevederilor privind protecția datelor personale și consecințele care derivă de acolo, totul într-un mod interactiv și personalizat.

  MODUL 1 | Identificarea și protejarea d.p.d.v. GDPR  în urma analizei:
      circuitului documentelor
      cartografierii datelor cu caracter personal

  MODUL 2 | Metode de protejare a datelor cu caracter personal
      protejarea juridică, tehnică și organizatorică a datelor cu caracter personal

  MODUL 3 | Evaluarea infrastructurii IT
      evaluarea / auditul IT, cerințe minime

  MODUL 4 | Evaluarea riscului la datele cu caracter personal
      metoda de evaluare a riscului, exemplu practic   

  MODUL 5 | Evaluarea impactului. Decizii ANSPDCP
      metoda de evaluare a impactului, exemplu practic

  MODUL 6 | Cybersecurity în contextul GDPR
      ghid de protejare a datelor cu caracter personal în organizație (accesul, stocarea, tranzitul, livrarea)

  TRAINER |
  ing. dipl. lt. col (r) Ovidiu Cornea, lector CCIAT pentru cursul "Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal" având competențe sau instruire în Managementul securității informației, Managementul riscului, Data Protection Officer, Cybersecurity, Ethical Hacking and Penetration Testing, Certified Penetration Testing Engineer (CPTE), Certified Profesional Ethical Hacker (CPEH). Peste 25 de ani de cultură organizațională și experiență orientată către protejarea tehnico-organizatorica a informațiilor clasificate.

  Perioada de desfășurare: 12 martie 2019, orele 09:30 – 16:00
  Locația: Timișoara, Centrul Regional de Afaceri Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Sala DUNĂREA
  Taxa de participare: 215 lei +TVA /participant pentru membri CCIAT şi 250 lei + TVA pentru non-membri
                                   și include: suportul de curs, pauze de cafea și prânz.


  Pentru înscrieri și detalii suplimentare, ne puteți contacta pe adresa de mail: lchiu@cciat.ro, telefon
  0372 – 185.230 sau 0372 – 185.285, dra Chiu Larisa.