Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | Noi serii de cursuri oferite de CCIAT la inceputul lunii iunie 2016
 

   

  Noi serii de cursuri oferite de CCIA  Pentru sfârșitul acestei luni și începutul lunii iunie 2016, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională (DFPP) organizează la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr 22, noi serii ale următoarelor cursuri:

  1.Curs Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană (COR 242213), 30 mai – 3 iunie 2016.
  Cursul se adresează persoanelor care doresc să învețe să scrie și să acceseze  proiecte cu finanțare europeană dar și instituțiilor și companiilor care doresc dezvoltare cu propriile forțe prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă, respectiv membrilor echipei de proiect care, la finalul cursului, vor obține competențe / abilități specifice, pentru un proiect de succes.
  Cursul acoperă tematica necesară pentru scrierea unei cereri de finanțare și implementarea proiectului, indiferent de tipul de proiect sau sursa finanțării.
  Traineri cu experiență în domeniu vor oferi consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, vor prezenta exemple de bună practică și vor răspunde întrebărilor și problemelor aferente tematicii.
  Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul dă posibilitatea conceperii unui proiect viabil pornind de la scopul și obiectivele aplicantului.

  2. Curs expert achiziții publice (Cod COR 214946), 30 mai – 6 iunie 2016
  Cursul vizează instruirea și informarea persoanelor implicate în achiziții publice privind ultimele modificări legislative din domeniu.
  Cu un puternic caracter interactiv, cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Prin participarea la cursul de utilizare SEAP, se vor deprinde abilități în utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, într-un procent de cel puțin 40% din valoarea totală a achizițiilor publice efectuate în cursul unui an. Fiecare sesiune teoretică va fi urmată de aplicații practice. Cursul pentru ofertanți oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice prin participarea la procedurile de achizitie publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achizitii Publice.
  Formator: Laurențiu Novăcescu – practician, expert cu o bogată experiență în realizarea achizițiilor publice și în controlul acestora.
  _____________________________________________________________________
  Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
  Cursul este autorizat de  Autoritatea Națională pentru Calificări.
  _____________________________________________________________________

  3. Curs practic Recrutare și selecție, 30 – 31 mai 2016
  Cursul se adresează celor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, oferind participanților o abordare practică a rolului Departamentului de Resurse Umane, prin formarea și dezvoltarea de cunoștințe, abilități și a competențelor specifice practicienilor din acest domeniu.
  Cursul are ca obiectic prezentarea din perspectivă practică a principalelor funcții, responsabilități, obiective și instrumente ale Departamentului de Resurse Umane, în funcție de realitatea din interiorul organizației, având ca interes central procesul de recrutare și selecție. Vor fi prezintate atât tehnicile și metodele clasice folosite în procesul de recrutare și selectie cât și noile tendințe și direcții de evoluție: Talent Pipelining & Scouting – Talent Acquisition – Technical Recruiting etc.   
  Cursul este proiectat astfel încât informația să fie transmisă interactiv, sub formă de exemple concrete, jocuri de rol, scenariu, dezbatere, dialog, studiu de caz, simulare, interviu, brainstorming, storyboard.
  Cursul este susținut de un trainer acreditat internațional, cu o experiență de peste 10 ani în domeniul RU în companii din țară și străinătate, specialist Recrutare și Selectie, psiholog în psihologia muncii și organizațională, manager Resurse Umane.
     
  La finalul cursului, participanții primesc un Certificat de Participare care atestă dobândirea de cunoștințe, abilități și competențe specifice.
  De asemenea, fiecare participant va primi profilul personal rezultat în urma evaluării psihometrice.
  ____________________________________________________________________________

  Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.
  Prețul cursurilor este achitabil în două rate iar membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere, conform Ghidului Serviciilor.
  ____________________________________________________________________________

  Informații și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 104, sau la tel: 0372185 274, e-mail: tavramov@cciat.ro,  dra Tania Avramov – Director DFPP.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ