Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Noi serii cursuri autorizate la CCIAT_ noiembrie-decembrie
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       5 noiembrie 2021
    Noi serii de cursuri autorizate în organizarea CCIA Timiș  


  Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada noiembrie - decembrie 2021 noi serii de cursuri autorizate, după cum urmează:  v  ARHIVAR - Cod COR 441501

  Perioada15 noiembrie - 15 decembrie

  Program: luni-vineri, între orele 16.00-20.00

  Taxă de participare: 1000 lei/pers.

  - 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

  - 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj. Reducerile nu se cumulează.

  Cui se adresează: Persoanelor care ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și care doresc să-și actualizeze cunoștințele/ să-și perfecționeze pregătirea profesională; Persoanelor care doresc să dobândească competențe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

  Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii. Conf. Art. 31 din legea Arhivelor Naționale 16/1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă administrat de personal calificat.

  Oferta detaliată este disponibilă pe site-ul CCIAT:

  http://formareprofesionala.cciat.ro/cursuri_Arhivar

     v  FORMATOR - Cod COR 242401

  Perioada: 15 noiembrie - 24 decembrie

  Program: luni-vineri, între orele 16.00-21.00

  Taxă de participare: 1000 lei/pers.

  - 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

  - 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj. Reducerile nu se cumulează.

  Cui se adresează:

  • Persoanelor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și training-uri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe);

  §  Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă);

  §  Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți;

  §  Persoanelor din Departamentul de Resurse Umane / Lectori Interni.

  Oferta detaliată este disponibilă pe site-ul CCIAT:

  http://formareprofesionala.cciat.ro/cursuri_Formator.

     v  RESPONSABIL DE MEDIU - Cod COR 325710

  Perioada16 - 24 noiembrie 

  Program: luni-vineri, între orele 17.00-20.00

  Taxă de participare: 1000 lei/pers.

      - 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

      - 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj. Reducerile nu se cumulează.

  Cui se adresează: Agenților economici care generează deșeuri și persoanelor interesate să gestioneze procese de mediu.

  Oferta detaliată este disponibilă pe site-ul CCIAT:

  http://formareprofesionala.cciat.ro/cursuri_Responsabil_de_mediu  v  EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE -Cod C.O.R. 242213

  Perioada: 22 noiembrie - 06 decembrie

  Program: luni-vineri, orele 16.30-19.30

  Taxă de participare: 1000 lei / pers. 

  - 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

  - 10% reducere pentru absolvenții cursului "Manager Proiect" din cadrul CCIA Timiș

  - 20% pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj. Reducerile nu se cumulează.

  Cui se adesează cursul: Instituțiilor publice, companiilor, ONG-urilor, precum și tuturor persoanelor care doresc să se dezvolte prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă, membrilor echipei de proiect care, la finalul programului, vor obtine competențe/abilități specifice necesare scrierii unei cereri de finanțare pentru un proiect de succes.   

   


  v  MANAGER DE PROIECT -  Cod COR 242101

  Perioada: 23 noiembrie - 10 decembrie

  Program: luni - vineri, între orele 16.30-20.00

  Taxă de participare: 1000 lei/pers.

   - 10% reducere pentru membrii CCIAT

   - 10% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene„, organizat de CCIAT

   - 10% reducere pentru șomeri (în baza adeverinței de șomaj). Reducerile nu se cumulează.

  Cui se adesează: Persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștinte și abilități în domeniul managementului de proiect. Formarea se axează în special pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Cursul tratează modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

  Oferta detaliată este disponibilă pe site-ul CCIAT:

  http://formareprofesionala.cciat.ro/cursuri_Manager_Proiect

   

  Cursurile se desfașoară ONLINE pe platforma ZOOM.

   

  Cursurile sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin  Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul Timiș. Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvire.

  Informații și înscrieri:

  Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri Timișoara, cam. 117, zilnic între orele 08.00-16.00 și/sau la tel. 0256-219 172, 0720/444121, 0720444105, e-mail: tavramov@cciat.ro, e-mail: cmates@cciat.ro.

  Persoane de contact:   

  - Tania Avramov, Specialist în formare

  - Cecilia MATEȘ, consultant cameral

   

  Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.

   


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ