Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | DIGITALIZĂM VESTUL - Cod SMIS 143187 | Newsletter ECONOMIA CIRCULARA
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL în calitate de partener derulează Proiectul “Digitalizăm Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea:

  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

  Proiectul va aduce beneficii directe atât companiilor cât și angajaților, în contextul în care competențele digitale sunt imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii, iar utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale la locul de muncă este însoțită de competențe digitale adecvate.

  Newsletter-ul - Rolul TIC în facilitarea tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon - este realizat în cadrul activității: Sprijin acordat întreprinderilor pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punct de vedere al utilizării resurselor.


  Fișiere disponibile download file: