Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | DIGITALIZĂM VESTUL - Cod SMIS 143187 | Newsletter - DIGITALIZAREA INTREPRINDERILOR | NEWSLETTER NR.6 / MAI 2023
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  PREZENTARE GENERALĂ PROIECT
  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman2014-2020
  Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți; Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM
  Beneficiar/Lider parteneriat: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș
  Partener proiect : S.C. DIACOSTAMPET SRL Petroșani, Jud. Hunedoara
  Durata proiectului: 03 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023

  Obiectiv general: Sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și unul
  din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin analizarea posibilităților și potentialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele
  de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare
  profesională în domeniul TIC, elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă și furnizarea serviciilor de
  formare profesională, evaluarea și certificarea competentelor profesionale pentru 304 angajați, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și
  competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale.

  Proiectul vizează:
  • Furnizarea de programe de formare a competențelor digitale de bază și programe de formare a competențelor digitale avansate
  • Introducere în securitatea cibernetică
  • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
  • Gestionarea bazelor de date
  • Marketing digital
  • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor
  • Recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite in contexte non-formale și/sau informale;
  • Recunoașterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă
  • Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor
  • Analiza posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC
  • Elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă pentru dobândirea competențelor primare / avansate în domeniul TIC;
  • Elaborarea și introducerea unor programe de monitorizare și control a respectării principiilor egalității de șanse și nediscriminării;
  • Elaborarea și introducerea unor programe de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și creșterea eficienței din punct de vedere al utilizării resurselor.
  Condiții de ELIGIBILITATE:
  • Programele de formare profesională și Programele de evaluare și certificare a competențelor profesionale se adresează angajaților,
  • cu contract individual de muncă din cadrul IMM-urilor cu activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial
  • competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, din județele Timiș, Arad și Hunedoara;
  • Programele de învățare la locul de muncă se adresează IMM-urilor cu activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, din județele Timiș, Arad și Hunedoara.

  BENEFICII directe aduse firmelor și angajaților
  • Muncă mai eficientă
  • Inovarea este mai facilă, mai ușor de realizat
  • Împărtășirea unor cunostințe cu specialiști în domeniu
  • Învățare activă (on the job)
  • Reducerea costurilor
  • Grad de satisfacție mai mare
  • Scalarea afacerii – creșterea afaceri folosind cât mai puține resurse
  • Analiză și un control mai ușor de realizat asupra activităților
  • Contactarea unor noi potențiali clienți este mult mai ușoară datorita marketingului digital și utilizării canalelor online care pot identifica și comunica publicului cine are cea mai mare nevoie de afacere.

  ASTĂZI: De ce este importantă digitalizarea pentru un business de succes

  Digitalizarea este un proces ce poate fi diferit chiar și pentru firme cu același domeniu de activitate.
  Digitalizarea este procesul prin care introducem tehnologia digitală în anumite procese din business. Prin acest proces rezultă schimbări majore în organizarea afacerii și în modul de operare a acesteia. Mai mult de atât, digitalizarea reprezintă o schimbare de mentalitate într-un business sau într-o organizație. Digitalizarea este unul dintre pașii importanți în crearea unui business cât mai automatizat.  
  Digitalizarea intreprinderilor are multiple beneficii. IMM-urile îsi pot crește competitivitatea prin raționalizarea și accelerarea proceselor din etapa de concepere până în etapa de livrare, pot să îsi extindă accesul pe piață și integrarea lanțului valoric prin intermediul platformelor digitale și pot să îmbunătățească relațiile cu clienții utilizând platformele de comunicare socială și serviciile digitale pentru clienți. În plus, digitalizarea poate permite IMM-urilor să inoveze, oferind noi produse sau servicii digitale sau lărgindu-și gama existentă de servicii cu servicii digitale suplimentare.
  De ce este importantă digitalizarea companiei ?
  Digitalizarea joacă un rol important în:
  • Relația cu clienții - Clienții devin din ce în ce mai selectivi  datorită multiplelor opțiuni pe care le au. Prin digitalizarea companiei tale, poți oferi servicii calitative clienților;
  • Experiența angajaților - Unul dintre scopurile principale ale unei companii este implementarea în cadrul companiei a ultimelor tehnologii de pe piață. Statisticile arată faptul că investiția în digitalizarea activităților companiei facilitează munca angajaților  și crește gradul de satisfacție a acestora;
  • Optimizarea proceselor companiei tale - Capacitatea business-ului de a furniza servicii de calitate atât clienților cât și angajaților este determinată de procesele companiei tale. Facilitarea forței de muncă, digitalizarea proceselor și automatizarea task-urilor sunt doar câteva dintre exemplele de optimizare care crează eficiență în cadrul companiei.
  • Potrivit studiului  Deloitte Digital Transformation 2020, “companiile care înregistrează un nivel ridicat de digitalizare raportează creșteri ale veniturilor mult peste media industriei din care provin și sunt de trei ori mai înclinate spre a raporta o creștere a veniturilor anuale globale decât organizațiile cu un nivel mic de digitalizare.”
  • Pentru multe companii care deja au ales calea transformării digitale, rentabilitatea investițiilor a fost reflectată în modul în care acestea au înregistrat creșteri excepționale, și-au eficientizat procese, și-au îmbunătățit calitatea serviciilor și a produselor pe care le oferă, au construit relații solide de business cu colaboratori externi și au legat relații strânse cu angajații.  Acestea au înțeles că valoarea adăugată generată de transformarea digitală are un impact major asupra întregului business pe termen lung, și nu doar din punct de vedere financiar.
  Pentru companiile care sunt la început de drum, este important să înțeleagă care este gradul de digitalizare pe care și-l doresc și care sunt pașii de urmat pentru a-și atinge obiectivele.
  (Sursa: https://qbursa.ro/ce-este-digitalizarea-importanta/)

  Proiectul DIGITALIZĂM VESTUL sprijină companiile în dezvoltarea profesională a angajaților, evaluarea și certificarea competențelor acestora și în organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale.

  Informații detaliate sunt disponibile pe site-ul CCIAT / Proiect Digitalizăm Vestul și pe pagina de FACEBOOK.
  Companiile interesate sunt invitate să comunice interesul la adresa de mail: rolinic@cciat.ro.

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.