Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | DIGITALIZĂM VESTUL - Cod SMIS 143187 | Newsletter - DIGITALIZAREA INTREPRINDERILOR | NEWSLETTER NR.4 / MARTIE 2023
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  Editor: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș    NEWSLETTER NR.4 / MARTIE 2023

   

  Prezentare generală PROIECT

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman2014-2020

  Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți; Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM

  Beneficiar/Lider parteneriat: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș

  Partener proiect : S.C. DIACOSTAMPET SRL Petroșani, Jud. Hunedoara

  Durata proiectului: 03 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023

   


  Obiectiv general: Sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și unul

  din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin analizarea posibilităților și potentialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele

  de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare

  profesională în domeniul TIC, elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă și furnizarea serviciilor de

  formare profesională, evaluarea și certificarea competentelor profesionale pentru 304 angajați, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și

  competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale.

   

        Proiectul vizează:

  v  Furnizarea de programe de formare a competențelor digitale de bază și programe de formare a competențelor digitale avansate

  §   Introducere în securitatea cibernetică

  §   Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

  §   Gestionarea bazelor de date

  §   Marketing digital

  v  Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor

  §   Recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite in contexte non-formale și/sau informale;

  §   Recunoașterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă

  v  Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor

  §   Analiza posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC

  §   Elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă pentru dobândirea competențelor primare / avansate în domeniul TIC;

  §   Elaborarea și introducerea unor programe de monitorizare și control a respectării principiilor egalității de șanse și nediscriminării;

  §   Elaborarea și introducerea unor programe de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și creșterea eficienței din punct de vedere al utilizării resurselor.


  Condiții de ELIGIBILITATE:

  §   Programele de formare profesională și Programele de evaluare și certificare a competențelor profesionale se adresează angajaților,

  cu contract individual de muncă din cadrul IMM-urilor cu activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial

  competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, din județele Timiș, Arad și Hunedoara;

  §   Programele de învățare la locul de muncă se adresează IMM-urilor cu activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele

  economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, din județele Timiș,

  Arad și Hunedoara.

   

  BENEFICII directe aduse firmelor și angajaților

  Ø  Muncă mai eficientă

  Ø  Inovarea este mai facilă, mai ușor de realizat

  Ø  Împărtășirea unor cunostințe cu specialiști în domeniu

  Ø  Învățare activă (on the job)

  Ø  Reducerea costurilor

  Ø  Grad de satisfacție mai mare

  Ø  Scalarea afacerii – creșterea afaceri folosind cât mai puține resurse

  Ø  Analiză și un control mai ușor de realizat asupra activităților

  Ø  Contactarea unor noi potențiali clienți este mult mai ușoară datorita marketingului digital și utilizării canalelor online care pot

  identifica și comunica publicului cine are cea mai mare nevoie de afacere.

   

  ASTĂZI: TENDINȚELE VIITORULUI ÎN DEZVOLTAREA TIC

  Care sunt tendințele viitorului?

  • Se preconizează că ocuparea forței de muncă în sectorul specialiștilor în domeniul TIC va crește cu 11 % în perioada până în 2030, creându-se 395 000 de locuri de muncă
  • Coroborată cu numărul celor care renunță la această ocupație în aceeași perioadă (un număr estimativ de 1,2 milioane), această creștere indică faptul că vor trebui ocupate 1,6 milioane de locuri de muncă în domeniul TIC
  • În 2030, procentul de specialiști în domeniul TIC cu nivel mediu de calificare va rămâne mai mult sau mai puțin neschimbat, la 23 %
  • În 2030, se preconizează că procentul de specialiști în domeniul TIC cu nivel înalt de calificare va ajunge la 74 %.

   

  Care sunt factorii de schimbare care vor afecta competențele?

  • Evoluțiile în materie de tehnologie și lanțuri valorice: Evoluțiile în materie de tehnologie și lanțuri valorice vor înclina balanța de la competențele digitale tehnice către cunoștințele specifice sectorului și competențele non-tehnice, cum ar fi gestionarea și planificarea;
  • Digitalizarea în continuare a economiei:  Digitalizarea va impulsiona cererea de angajați care posedă cunoștințe aprofundate în domeniu și care sunt capabili să creeze soluții TIC eficiente și particularizate pentru orice întreprindere sau organizație;
  • Creșterea externalizării competențelor digitale tehnice către piețe mai ieftine, non-UE:  Specialiștii din UE vor trebui să aibă competențe în diverse sectoare, cum ar fi gestionarea unui lanț de aprovizionare, în contextul TIC;
  • Calculatoare din ce în ce mai puternice:  Această tendință în materie de „big data” (tehnologie de lucru cu volume mari de date) va duce la cererea de competențe temeinice de analiză a datelor și de competențe de gestionare a datelor pentru întreprinderi;
  • Tranziția către tehnologia de tip cloud computing: Aceasta va înregistra o accelerare, atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori, reducând cererea de cunoștințe tehnice în ceea ce îi privește pe utilizatori, dat fiind că serviciile sunt externalizate către furnizorii de servicii cloud.  Întreprinderile vor avea nevoie de competențe în materie de integrare a serviciilor, de gestionare a serviciilor, de proiectare și de gestionare a tehnologiei de tip cloud, precum și de creare și optimizare a centrelor de date de tip cloud;
  • Automatizarea:  Odată cu dezvoltarea activităților de cercetare și a investițiilor private în domeniul automatizării și al unităților de control pentru locuințe inteligente, va crește din ce în ce mai mult cererea de expertiză în materie de software și de hardware, cu niveluri înalte de competențe numerice și de cunoștințe în domeniu;
  • Dezvoltarea internetului obiectelor:  Va crește cererea de cunoștințe tehnice în rețele ale internetului obiectelor, precum și de competențe necesare pentru gestionarea configurațiilor multiple ale rețelelor care fac parte din acestea;
  • Interconectarea datorată „sistemelor inteligente”:  Pe măsură ce diversele componente ale infrastructurii TIC devin din ce în ce mai interconectate cu dezvoltarea „sistemelor inteligente”, vor lua amploare amenințările reprezentate de criminalitatea cibernetică și de terorismul cibernetic. Cererea de competențe în securitate cibernetică aferente atât sistemelor software, cât și hardware va crește și probabil că specialiștii vor trebui să aibă un nivel înalt de calificare pentru a îndeplini cerințele sistemelor interconectate de infrastructură „inteligentă” ale viitorului.

  Cum pot fi satisfăcute aceste nevoi de competențe?

  §   Completarea programei de învățământ cu științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM), precum și cu alte competențe relevante pentru TIC într-o gamă largă de domenii de specialitate poate sprijini tranziția angajaților către slujbe specializate din domeniul TIC, indiferent de studiile acestora. 

  §   Accentul sporit pe experiența în domeniu este însă problematic, întrucât competențele transversale (și anume, dobândirea de cunoștințe și de expertiză într-un anumit sector sau în mai multe sectoare) ar trebui să facă parte, de asemenea, din formarea de care beneficiază angajații la locul de muncă. 

  (Sursa: https://eures.ec.europa.eu/future-work-ict-professionals-2020-09-25_ro)

   

  Informații detaliate sunt disponibile pe site-ul CCIAT / Proiect Digitalizăm Vestul și pe pagina de FACEBOOK.

  Companiile interesate sunt invitate să comunice interesul la adresa de mail: rolinic@cciat.ro.

   

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.