Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Standarde europene și internaționale CZI ASRO TIMIȘ | Managementul Energiei – ISO 50001
 

   

  ISO 50001  Energia este esentiala pentru organizatii, dar adesea, genereaza costuri semnificative – atat pentru producerea energiei cat și pentru mediu. Consumul mondial de energie este in creștere. El s-a dublat in ultimii 40 de ani și se estimeaza o creștere de pana la 30 % pana in 2030. Productia și utilizarea energiei genereaza aproximativ doua treimi din emisiile de gaze cu efect de sera (GHG) care sunt cauza predominanta a schimbarilor climatice.
  Reducerea utilizarii energiei este una dintre cele mai sigure cai de scadere a emisiilor GHG, reducand astfel impactul
  nostru asupra climei, sustinand in același timp creșterea economiei și stimuland securitatea energetica pentru toti. In plus, aceasta ajuta la economisire. Conform unui studiu, recent comandat de fundatia Climate Works, o organizatie neguvernamentala care este ca o parghie pentru puterea filantropiei colective in lupta impotriva schimbarilor climatice, punand eficienta energetica in fruntea agendelor, pana in 2030 vor scadea costurile totale pentru reducerea gazelor de sera pana la 2,5 trilioane USD.

  ISO 50001 furnizeaza un set de cerinte care permit organizatiilor:
  • sa elaboreze o politica pentru utilizarea mai eficienta a energiei,
  • sa stabileasca tinte și obiective pentru a satisface aceasta politica,
  • sa colecteze date pentru o mai buna intelegere și sa ia decizii privind utilizarea și consumul de energie,
  • sa masoare rezultatele obtinute,
  • sa analizeze eficacitatea politicii,
  • sa imbunatateasca continuu managementul energiei.

  Standardul SR EN ISO 50001 se poate achizitiona de la Centrul Zonal de informare - CCIAT Piata Victoriei nr. 3, persoana de contact Adrian Almasan.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ