Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale | Licitatie - Servicii realizare studiu privind analiza de impact la nivelul regiunii a afacerilor sprijinite (Licitatii Proiect SIA VEST POCU/82/3/7/105255) 28 februarie 2019
 

     

    Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


    Vă invitam sa participati la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii realizare studiu privind analiza de impact la nivelul regiunii a afacerilor sprijinite in cadrul proiectului conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „SIA VEST - Suport pentru Initiative Antreprenoriale” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .


    Fișiere disponibile download file: