Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Licitații
 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișCAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ, cu sediul în Mun. Timişoara, P-ţa Victoriei nr.3, et.1, jud. Timiș, cod de înregistrare fiscală RO4248972, cont bancar: RO37UGBI0000092016184RON deschis la Garanti Bank Timișoara, organizează la sediul menționat mai sus, în data de 02.11.2021, ora 12.00, Sala ,,CEDO”, licitație deschisă cu strigare pentru vânzarea imobilului situat în Mun. Timisoara, Piata Victoriei nr.3, et.2, ap. nr. 14D, în suprafață de 34,5 mp - compus din 1 (una) cameră, bucătărie, cămară alimente și antreu, identificat în CF nr.400893 – C1-U12, cu 1,10 % cote părți comune și 10/930 mp cote teren.

Prețul de pornire al licitației este 43.680 EURO (patruzecisitreimiisasesuteoptzeci EURO).

Garanția de participare este de 436,80 EURO (patrusutetreizecisisase EURO si optzecicenti) și va fi constituită în echivalent lei la cursul BNR din data depunerii garanției.

Imobilul poate fi vizitat în orice zi lucrătoare între orele 10.00-13.00. Informații la telefon nr. 0372 185 285. Detaliile privind procedura de licitație se regăsesc pe www.cciat.ro.

 

 

---

 

 

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ, cu sediul în Mun. Timişoara, P-ţa Victoriei nr.3, jud. Timiș, cod de înregistrare fiscală RO4248972, cont bancar: RO37UGBI0000092016184RON deschis la Garanti Bank Timișoara, organizează la sediul  menționat mai sus, în data de 02.11.2021, ora 11.00, Sala ,,CEDO”, licitație deschisă cu strigare pentru vânzarea imobilului situat în Mun. Timisoara, Piata Victoriei, nr.3, et.2, ap. nr. 14, în suprafață de 34,3 mp - compus din 1 (una) cameră, coridor, WC, identificat în CF nr.400893 – C1-U11, cu 1 % cote părți comune și 9/930 mp cote teren.

Prețul de pornire al licitației este 40.910 EURO (patruzecimiinouasutezeceEURO).

Garanția de participare este de 409,10 EURO (patrusutenouaEUROsizcecenti) și va fi constituită în echivalent lei la cursul BNR din data depunerii garanției.

Imobilul poate fi vizitat în orice zi lucrătoare între orele 10.00-13.00. Informații la telefon nr. 0372 185 285. Detaliile privind procedura de licitație se regăsesc pe www.cciat.ro.

 

 

 


Fișiere disponibile download file:


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ