Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Standarde europene și internaționale CZI ASRO TIMIȘ | Familia de standarde ISO 9000 mereu în actualitate
 

   

  Familia de standarde ISO 9000 mereu în actualitate  În cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș functionează Centrul Zonal de Informare și Vânzare Standarde care pune la dispoziția celor interesați baza de date furnizată de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) precum și posibilitatea de achiziționare a standardelor în format tipărit.
  Managementul calităţii este un fenomen recent, dar important pentru o organizaţie. Implementarea acestuia asigură o bună calitate a produselor şi serviciilor oferite de o organizaţie. Planificarea–efectuarea-verificarea-acţionarea - ciclul care permite unei organizaţii să se asigure că procesele sunt gestionate eficient şi că oportunităţile de îmbunătăţire sunt determinate corect. Managementul calităţii se concentrează nu numai pe calitatea produsului sau serviciului ci şi pe mijloacele necesare pentru a o obţine.
  Familia de standarde ISO 9000 se referă la numeroase aspecte ale managementului calităţii şi conţine unele dintre cele mai utilizate standarde ale Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO). Aceste standarde oferă orientarea şi instrumentele necesare companiilor şi organizaţiilor care vor să se asigure că produsele şi serviciile lor îndeplinesc întotdeauna cerinţele clienţilor.
  Din familia de standarde privind managementul calităţii fac parte următoarele:
  - SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
  - SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii.
  - SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.
  - SR ISO 10015:2000 – Managementul calităţii. Linii directoare pentru instruire
  - SR ISO/TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii
  - SR EN ISO 10012:2004 – Sisteme de management al măsurării. Cerinţe pentru procese şi echipamente de măsurare.
  - SR ISO 10002:2015 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor.
  - SR ISO/TR 10017:2005 – Îndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001:2000.
  - SR ISO 10006:2005 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru managementul calităţii în proiecte.
  - SR ISO 10019:2006 – Linii directoare pentru selectarea consultanţilor în sisteme de management al calităţii şi pentru utilizarea serviciilor acestora.
  - SR ISO 10005:2007 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii.
  - SR ISO 10014:2007 – Managementul calităţii. Linii directoare pentru realizarea beneficiilor economice şi financiare.
  - SR ISO 10001:2008 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru coduri de conduită în organizaţii.
  - SR ISO 10003:2008 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru soluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor.
  - SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management.
  - SR ISO 10004:2013 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru monitorizare şi măsurare.
  Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a elaborat mai multe standarde de susţinere care se utilizează împreună cu SR EN ISO 9001.
  Scopul acestor standarde este acela de a duce mai departe, într-un mediu de afaceri, cele mai bune practici pentru furnizarea de servicii şi produse de calitate.

  ***

  Centrul Zonal de Informare și Vânzare Standarde funcționează la sediul central al CCIAT din P-ța Victoriei nr.3, et. 1, cam. 4-5.
  Tel. 0372185284, 0256-490771; Fax: 0256-706210; e-mail: standarde@cciat.ro.
  Persoană de contact: Adrian Almasan, consultant  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ