Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Comunicat de presa - post eveniment - Instrumentele de garantare ale FNGCIMM
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Instrumentele de garantare ale FNGCIMM – un accelerator în dezvoltarea regională, un sprijin pragmatic pentru comunitățile locale, mediul antreprenorial și tânăra generație.

  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, a organizat în data de 11 iulie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș, o întâlnire cu reprezentanții mass-media de la nivel local și regional, susținută de domnul Gheorghe LĂPĂDAT, Director General FNGCIMM SA IFN și de către doamna Florica CHIRIȚĂ, Președinte Executiv CCIAT.

  Principala temă a conferinței de presă a avut în vedere prezentarea instrumentelor de garantare ale FNGCIMM, ca sprijin pragmatic pentru comunitățile locale, mediul antreprenorial și tânăra generație.

  Au fost abordate subiecte legate de programele guvernamentale derulate de către FNGCIMM, oferta de garantare pentru IMM-urile din toate domeniile de activitate, inclusiv pentru start-up-uri, pentru persoane fizice și a altor categorii de beneficiari.

  Orientarea către client, susținerea accesului la finanțare ca misiune instituțională, a constituit baza mesajelor Directorului General FNGCIMM către mass-media, pentru a fi diseminate mediului antreprenorial și autorităților publice locale din Regiunea de Vest, fermierilor, beneficiarilor PNDR și POPAM cât și tinerilor care doresc să investească în dezvoltarea personală.

  Fondul de garantare a creditelor pentru IMM-uri a demarat încă de anul trecut o campanie de inițiere a dialogului cu presa și cu potențialii beneficiari – antreprenorii, fermierii sau reprezentanți ai instituțiilor publice – la nivel regional și local. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș este pentru noi un partener cu tradiție, și dorim să dezvoltăm acest parteneriat pe viitor, pentru a veni împreună în sprijinul mediului antreprenorial. Ne dorim să identificăm nevoile specifice ale antreprenorilor sau ale fermierilor pentru a putea oferi soluții de garantare personalizate, optimizate, a declarat Gheorghe LĂPĂDAT, Director General FNGCIMM.

  Activitatea derulată de FNGCIMM în Regiunea de Vest și în județul Timiș, în  perioada 2002-2019, relevă că antreprenorii din această regiune au accesat peste 5200 garanții, în valoare de circa 1,2 miliarde lei din care în județul Timiș au fost aprobate 2400 garanții în valoare de aproximativ 660 milioane lei.

  Prin programul Start-up Nation 2017-2019 (SUN), în Regiunea de Vest au fost sprijiniți circa 370 antreprenori, valoarea garanțiilor acordate pentru creditele „punte fiind de peste 57 milioane lei. Județul Timiș a accesat circa 150 de garanții, cu o valoarea de peste 22 mil. lei.

  În ceea ce privește distribuția sectorială, 33% din garanțiile acordate în perioada menționată, au fost accesate de către start-up-urile ce au ca obiect de activitate industria alimentară,  11% - fabricarea de mobilă, iar sectorul serviciilor este reprezentat preponderent de sănătate.

  Referitor la sectoarele economice pentru care au fost acordate garanîiile FNGCIMM pentru creditele SUN, remarcăm că în județul Timiș pe primul loc se situează industria alimentară – echipamente pentru fabricarea pâinii, urmată îndeaproape de sectorul serviciilor în sănătate – fitness, întreținere corporală. Observăm, în consecință, reflectarea directă a tendințelor comportamentale moderne, legate de calitatea nutriției și stilul de viață sănătos.

  Contribuția FNGCIMM în cadrul PNDR 2014 – 2020, în baza OUG 79/2009 privind renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, s-a concretizat prin dinamizarea programelor de dezvoltare durabilă dedicate beneficiarilor publici locali care au în derulare proiecte de infrastructură rutieră, socială și educațională, de alimentare cu apă sau canalizare. Astfel, peste 580 de garanții, în valoare de peste 785 milioane lei au fost acordate în Regiunea de Vest în perioada 2010 -2019, în vederea facilitării accesului la finanțare.

  Beneficiarii din Regiunea de Vest ai Programului guvernamental Investește în tine, lansat în anul 2018, au obținut finanțări pentru dezvoltare personală în valoare de circa 1,5 mil. lei.

  ***
  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
  Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
  FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
  FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

  Pentru informații suplimentare:
  Tel. 021.310.18.74, int.193
  E-mail: info@fngcimm.ro
  Direcția Marketing, relații clienți și consiliere