Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Furnizare de calificare pentru plus valoare | Comunicat de presa - LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL: Furnizare de calificare pentru plus valoare
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
  Furnizare de calificare pentru plus valoare – un nou proiect privind profesionalizarea angajaților din Regiunea Vest derulat de CCIA Timiș

  EUROJOBS în calitate de Lider de proiect in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță începerea  Proiectului "Furnizare de calificare pentru plus valoare” (Cod proiect MySMIS: 135905), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: “Educatie si competente”.

  Proiectul are o durată de 24 luni: 8 aprilie 2021 – 7 aprilie 2023.

  Valoarea totală a proiectului: 4.725.153,22 lei
  Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.871.786,30 lei

  Din grupul țintă fac parte 651 persoane din Regiunea Vest, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare (90 persoane), adulti din zone rurale defavorizate (20 persoane) si persoanele cu varsta de peste 40 ani (90 persoane), inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobandite în contexte non-formale si informale.  

  Obiectivul general al proiectului vizează  dezvoltarea carierei prin imbunatatirea competentelor profesionale prin participarea la programele de formare profesionala continua a 651
  persoane din Regiunea Vest.

  Obiectivele specifice regăsite în activitățile proiectului se referă la:
  1.    Furnizarea de sprijin angajatilor din Regiunea Vest, pentru participarea la programele de Formare Profesionala Continua, prin actiuni ce privesc informarea, consiliere si orientarea spre cursuri de formare profesionala si spre programe de validare a rezultatelor invatarii dobandite in context non formal si informal, sprijin furnizat pentru 651 persoane din care peste 30% sunt persoane cu nivel scazut de calificare, persoane din zona rurala; persoane cu vârsta peste 40 de ani, interventie materializata pe parcursul a 24 luni.
  2.    Dobandirea unei certificari profesionale, pentru cel putin 80% din grupul tinta (minim 521 pers), prin participarea beneficiarilor la cursuri de formare profesionala (calificare, initiere, perfectionare) si programe de validare a rezultatelor invatarii dobandite in
  context non formal si informal, beneficiari din randul carora peste 30% sunt persoane cu nivel scazut de calificare, persoane din zona rurala, persoane cu vârsta peste 40 de ani, interventie materializata pe parcursul a 24 luni
  3.    Dezvoltarea de activitati inovative care sa contribuie la introducerea beneficiarilor din grupul tinta (651 persoane) in programe de invatare pe tot parcursul vietii, prin tehnologii alternative de invatare care presupun accesul la materiale de instruire online, astfel incat la incetarea calitatii de participant cel putin 10% din grupul tinta sa urmeze cursuri de formare, interventie materializata pe parcursul a 24 luni.
  4.    Dezvoltarea carierei prin reincadrarea beneficiarilor intr-o calificare mai avansata si furnizarea asistentei de specialitate pentru integrarea profesionala la noul loc de munca, pentru cel putin 57.6% din persoanele sprijinite in cadrul proiectului, interventie materializata pe parcursul a 24 luni.

  Contextul proiectului  
  Am identificat un numar semnificativ de persoane angajate in ocupatii fara calificare sau cu calificare redusa care exceleaza in meserii lucrative si care declara ca nu au resursele financiare necesare participarii la programe de calificare sau nu au timpul necesar pentru acestea. Cea mai convenabila solutie pentru acestia este participarea la programe de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale. Pentru acestia dobandirea unei calificari este deosebit de importanta pe termen lung, evitand astfel pierderea locului de munca sau somajul pe perioade lungi de timp..
  Am intalnit foarte multe persoane care desi au dorinta de a se califica, de a-si schimba profesia, nu au suficiente informatii, nu stiu cui sa se adreseze sau nu isi cunosc suficient de bine aptitudinile profesionale astfel incat sa decina in cunostinta de cauza viitorul carierei profesionale. Pentru acestia derulam o Campanie de Promovare focusata pe respectarea principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii.Egalitatea de sanse este un deziderat pe care UE si l-a propus printr-o serie de reglementari, atingerea acestui deziderat este si obiectivul
  acestui proiect.
  ***

  Informații suplimentare la tel: 0721.784.445, e-mail: office@cciat.ro, Catalina Anamaria Culda - Manager de proiect.  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020