Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Comunicat de presa / CCIA Timiș continuă înscrierile la o nouă serie de programe GRATUITE de profesionalizare a angajaților (Expert Accesare Fonduri Europene; Contabil)
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


   

   

                                     25 iunie 2021

   

  CCIA Timiș continuă înscrierile la o nouă serie de programe GRATUITE de profesionalizare a angajaților

  În calitate de lider al Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș continuă înscrierile la o nouă serie de cursuri autorizate de calificare, inițiere și specializare ale angajaților, menite să ofere acestora posibilitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale.

   

  Cursurile sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul Timiș. 

   

  Cine poate participa?

  La aceste cursuri se pot înscrie doar angajați cu contract individual de muncă (normă întreagă sau timp parțial) într-un IMM din Regiunea Vest, nu au funcție de conducere în cadrul companiei și au reședința în unul din cele patru județe ale Regiunii Vest: Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara.

  *Nu pot participa persoanele care asigură managementul strategic al companiei și care ocupă poziții de management (manager/director general, manager/director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie), angajații din departamentele de resurse umane cât și persoanele care își gestionează propriile afaceri.

   

  Unde se desfășoară?

  Cursurile se desfășoară la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș din Timișoara, Piața Victoriei nr.3 și/sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, în sistem clasic cu respectarea normelor de distanțare și protecție impuse de restricțiile în vigoare.

   

   Care sunt cursurile în pregătire?

  v  EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE - Cod C.O.R. 242213  (40 ore)

  Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării și obţinerii surselor de finanţare,  indiferent de tipul de program, după cum urmează:

  §  Programe de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției;

  §  Pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile;

  §  Modul de completare a unei cereri de finanțare;

  §  Accesarea și utilizarea corectă a fondurilor europene;

  §  Ce implică din partea firmei / instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale;

  §  Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.

   

   

   

  v  CONTABIL - Cod C.O.R. 331302 (120 ore)

  Cursul de contabilitate primară cu utilizarea calculatorului tratează prima etapă a demersului contabil, respectiv întocmirea corectă a documentelor contabile.

  Tematica:

  • Noțiuni introductive;
  • Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare;
  • Inventarierea patrimoniului;
  • Contul;
  • Înregistrarea  operațiunilor economico-financiare;
  • Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare;
  • Monografie contabilă.

  Partea practică care privește întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verficare se face utilizând aplicațiile informatice.

   

  Reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3:“Locuri de muncă pentru toți” și are ca obiectiv facilitarea accesului angajaților la programe de formare profesională destinate îmbunătățirii statutului profesional și condițiilor de la locul de muncă, contribuind astfel la creșterea productivității muncii.

   

  ***

   

  Informații suplimentare și înscrieri la tel. 0722 361 663, e-mail: lbarbu@cciat.ro, Laura Barbu.