Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Comunicat de presa CCIAT - Proiectul DIGITALIZAM VESTUL a ajuns la final!
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL în calitate de partener anunță încheierea Proiectului “Digitalizăm Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor  economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

   

  Proiectul are ca obiectiv principal sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI din Județele Timiș, Arad și Caral-Severin, prin: furnizarea de programe de formare profesională (competențe digitale de bază, competențe digitale avansate); evaluarea și certificarea competențelor profesionale  obținute pe alte căi decât cele formale; analizarea posibilităților și potentialului de digitalizare a întreprinderilor și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC; elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

   

  Campania de conștientizare a angajaților și angajatorilor s-a derulat cu succes conform obiectivelor proiectului, cu următoarele rezultate: 

  §  2000 de angajați de IMM-uri informați privind îmbunătățirirea cunoștințelor și competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale;

  §  1000 de angajatori informați cu privire la activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării competențelor IT;

  §  3600 pliante și 1200 de broșuri realizate;

  §  2 buletine electronice lunare: “Digitalizarea întreprinderilor și perfecționarea angajaților în domeniile TIC” și „ECONOMIA CIRCULARĂ”  și o pagină de Facebook dedicată;

  §  4 programe de formare a competentelor digitale derulate, respectiv: 2 programe de formare a competențelor digitale de bază urmate de 102 angajați din cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și 2 programe de formare a competențelor digitale avansate urmate de 223 angajați din cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

  §  16 persoane și-au validat competențele profesionale pentru calificarea de OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE;

  §  6 conferințe tematice cu tema “Rolul agenților economici în salvarea mediului și tranziția spre economia circulară”

  §  16 întâlniri cu stakeholderii și mediul de afaceri;

  §  6 parteneriate instituționale încheiate;

  §  16 Strategii de dezvoltare digitală a IMM-urilor, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale;

  §  16 Rapoarte privind instrucțiuni de respectare și implementare a principiilor egalității de șanse și de gen în IMM-uri;

  §   16 Strategii de dezvoltare a întreprinderii pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiemță din punct de vedere al utilizării resurselor.

   

  Proiectul aduce beneficii directe atât companiilor cât și angajaților, în contextul  în care competențele digitale sunt imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii, iar  utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale la locul de muncă este însoțită de competențe digitale adecvate.

   

  Informații suplimentare la:

  Rafaela COLBAN, manager de proiect

  E-mail: rcolban@cciat.ro