Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | START SMART - STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST | Comunicat de presa 9 februarie 2018 - Anunț începere proiectSTART SMART
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener şi Universitatea de Vest din Timișoara, partener coordonator, anunță începerea Proiectului:
  POCU/82/3/7/104255 START SMART - STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST
  Obiectivul general al proiectului constă în stimularea și susținerea inițiativei antreprenoriale a populației urbane din Regiunea Vest, în scopul sporirii ratei de ocupare și dezvoltării mediului de afaceri regional.
  Proiectul urmărește crearea și dezvoltarea a 36 de afaceri cu potențial ridicat în materie de autosustenabilitate și dezvoltare, în cele 4 județe din aria de acoperire, din care minim 2 în fiecare județ, asigurând pe această cale ocuparea antreprenorilor, dar și crearea de locuri de muncă pentru populația locală.
  Activitățile proiectului urmăresc obținerea următoarelor rezultate: 
  - 600 de persoane din Regiunea de Vest informate în vederea stimulării spiritului și inițiativei antreprenoriale;
  - 300 de persoane din Regiunea de Vest, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare județ al regiunii, beneficiare de sprijin în formare antreprenorială;
  - 36 de beneficiari de pregătire practică/stagii de practică în întreprindere;
  - 36 de beneficiari de servicii integrate de consiliere, consultanță și mentorat;
  - 36 de IMM-uri non-agricole înființate în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2 locuri de muncă nou create;
  - 36 de IMM-uri non-agricole în mediul urban și 72 de locuri de muncă create și existente la 6 luni după terminarea sprijinului, din care minim 4 în fiecare județ al Regiunii Vest.
  Proiectul se adresează unui grup țintă de 300 de persoane care îndeplinesc următoarele condiții: studenți/persoane inactive din categoria 18 – 25 de ani cu domiciliul în Regiunea Vest și angajați din Regiunea Vest.
  Valoarea totală a proiectului este de 8.896.993,78 lei, din care 8.843.964,89 lei contribuția Uniunii Europene. Durata de implementare este de 36 de luni, în perioada 11.01.2018 – 10.01.2021.
  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

  http://startsmart.proiecte-feaa.ro/preinscriere/

  Date de contact partener:
  CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ
  Piața Victoriei, nr. 3, Timișoara
  tel: 0372-185-285
  e-mail: cmirea@cciat.ro
  www.cciat.ro
  Cosmina MIREA - Coordonator proiect CCIAT
  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ