Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | DIGITALIZĂM VESTUL - Cod SMIS 143187 | Comunicate de presa | Comunica de presa - CONFERINȚĂ DE PRESĂ - LANSAREA PROIECTULUI DIGITALIZĂM VESTUL
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  INVITAȚIE
  CONFERINȚĂ DE PRESĂ - LANSAREA PROIECTULUI DIGITALIZĂM VESTUL

  8 decembrie 2022

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL în
  calitate de partener vă invită să participați la conferința de presă de lansare a Proiectului
  Digitalizăm Vestul, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe
  digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
  aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.
  Evenimentul are loc în data de 9 decembrie 2022, orele 11.00-12.00, în format on-line pe
  platforma ZOOM a CCIAT.
  Obiectivul general vizează sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din
  sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform
  SNCDI, prin analizarea posibilităților și potentialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de
  dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a
  necesarului de formare profesională în domeniul TIC, elaborarea și introducerea unor programe de învățare
  la locul de muncă și furnizarea serviciilor de formare profesională, evaluarea și certificarea competentelor
  profesionale pentru 304 angajați, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor profesionale în
  domeniul alfabetizării digitale.
  Durata proiectului este de 15 luni (3 octombrie 2022 - 31 decembrie 2023) iar valoarea acestuia este
  de 4,819,007.40 lei.

  AGENDA

  • 11.00 - 11.30 Prezentarea proiectului: Daiana BUZATU, Manager de proiect
  • 11.30 - 11.45 Intervenție a partenerului de proiect S.C. DIACOSTAMPET SRL Petroșani / Andreea Mirabela GLĂVAN, coordonator proiect
  • 11.45 - 12.00 Intrebări și răspunsuri

  Link-ul de conectare la eveniment: https://us06web.zoom.us/j/82431565101

  Vă așteptăm cu mare interes la acest eveniment de prezentare a unui proiect ale cărui activități vor
  aduce beneficii directe atât companiilor cât și angajaților, în contextul în care competențele digitale sunt
  imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii.