Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Comunicate | COMUNICAT DE PRESA CCIAT / CCIA Timiș face înscrieri la cursul GRATUIT de BRUTAR-PATISER
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


   
  CCIA Timiș face înscrieri la cursul GRATUIT de BRUTAR-PATISER

  În calitate de lider al Proiectului FPC Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș continuă înscrierile la cursul gratuit de BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE (Cod N.C. 7412.2.2).


   

  Număr de ore: 720 ore (240 teorie + 480 practică)

  Nivel minim de studii: 8 clase

  Competențe dobândite:

  • Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și de protecția mediului în industria alimentară
  • Aplicarea noțiunilor de microbiologie și a normelor de igienă în industria alimentară
  • Exploatarea utilajelor și echipamentelor utilizate în industria alimentară
  • Executarea operațiilor de bază în laborator în industria alimentară
  • Fabricarea produselor de panificație
  • Fabricarea produselor de patiserie
  • Fabricarea produselor făinoase


   

  Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Timiș.


   

  Cine se poate înscrie la acest curs?

  v  Angajați, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA) și întreprinderi individuale (i.i.), din mediul urban și rural

  v  Persoane cu domiciliul într-unul din cele patru județe ale Regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin, Hudedoara, Timiș)

  v  Persoane cu vârsta cuprinsă între 25 ani - 65 ani.

  Care sunt avantajele participării la acest curs?

  ü  Cursul este GRATUIT;

  ü  Se oferă servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și

            lingvistice;

  ü  Rezultatele învățării dobândite sunt recunoscute și validate;

  ü  Program flexibil de învățare, utilizarea de noi tehnologii, acces ușor și rapid la

            materialele de instruire;

  ü  Sunt respectate principiile egalității de șanse și nediscriminarea.

   


  Reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează dezvoltarea carierei și îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a angajaților în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări avansate.  Informații suplimentare la tel. 0762-822.703, e-mail: cardelean@cciat.ro, Corina Daniela ARDELEAN - Expert informare și promovare.