Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | CCIA Timiș face înscrieri la o serie de cursuri GRATUITE de calificare
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș   

     În calitate de lider al Proiectului FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii  în Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș face înscrieri la o serie de cursuri de calificare solicitate pe piața muncii.

   

  Care sunt cursurile de calificare oferite prin proiect?

  §  Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport - Cod COR 5149.1.2 (360 ore, 120 ore teorie + 240 ore practică)

  §  Florar-decorator - Cod COR 6112.1.3 (360 ore, 120 ore teorie + 240 ore practică)

  §  Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor - Cod COR 7141.2.1 (720 ore, 240 ore teorie + 480 ore practică)

  §  Brutar-patiser-preparator produse făinoase - Cod COR 7412.2.2 (720 ore, 240 ore teorie + 480 ore practică)

  §  Operator introducere, validare și prelucrare date - Cod COR 4113.2.1 (720 ore)

   

  Cursurile sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Timiș.

   

  Cine se poate înscrie la aceste cursuri?

    Angajați, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA) și întreprinderi individuale (i.i.), din mediul urban și rural;

    Persoane cu domiciliul într-unul din cele patru județe ale Regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin, Hudedoara, Timiș)

    Persoane cu vârsta cuprinsă între 25 ani - 65 ani.

   

  Care sunt avantajele participării la aceste cursuri?

   Cursurile sunt GRATUITE;


   Se oferă servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și lingvistice;


              Rezultatele învățării dobândite sunt recunoscute și validate;

   Program flexibil de învățare, utilizarea de noi tehnologii, acces ușor și rapid la materialele de instruire;

   Sunt respectate principiile egalității de șanse și nediscriminarea.

   

  Vă reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează dezvoltarea carierei și îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a angajaților în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări avansate.

   

  Informații suplimentare la tel. 0762-822.703, e-mail: cardelean@cciat.ro, Corina Daniela ARDELEAN – Expert informare și promovare.