Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | CCIA Timiș avizează forța majoră
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Conform Art.4, lit.j din Legea nr. 335/2007, camerele de comerţ şi industrie din România sunt singurele instituții abilitate legal să avizeze existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor contractuale ale comercianţilor prin emiterea de avize de forţă majoră.

  Județul Timiș a traversat în această toamnă un eveniment meteorologic deosebit de violent, neanticipat într-un termen rezonabil de Administrația Națională de Meteorologie. Evenimentul a lăsat în urmă un bilanț dezastruos – 5 persoane au decedat, iar 49 au fost rănite numai în judeţul Timiş. Pagubele materiale au depășit suma de 5 milioane de lei. Toate acestea au afectat puternic și afectează încă agenţii economici din Județul Timiș  care s-au văzut în imposibilitatea de a-și onora obligațiile contractuale.

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș poate veni în sprijinul acestora cu un aviz de forță majoră, pentru situațiile în care firmele nu pot depăși situaţiile neplăcute care conduc la imposibilitatea de a respecta contractele încheiate cu diverși parteneri.

  Forța majoră semnifică, potrivit Art.1351, alin.2 din Codul Civil, orice eveniment” extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”, intervenit după nașterea obligației, care face imposibilă executarea acesteia și care înlătură răspunderea debitorului față de creditor.

  Apariția unui caz de forță majoră și, deci, posibilitatea invocării sale, produce două efecte semnificative, general acceptate: mai întâi, efectul cel mai vizibil, al exonerării de răspundere, al înlăturării (temporare) a răspunderii subiectului care avea o obligație contractuală și care nu a putut fi realizată sau a fost realizată întârziat, ca urmare a cazului de forță majoră; mai apoi, efectul suspendării raportului juridic afectat, și implicit a obligației care a fost întârziată sau zădărnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forța majoră.

  Pentru emiterea avizului de forță majoră, agenții economici sunt invitați să depună la sediul CCIAT din P-ța Victoriei nr. 3, cam. 7, un dosar cu următoarele documente: a) cerere prezentând cauza de forță majoră, unde și când a fost localizată, ce efecte a produs, cu ce consecințe fizice și valorice și cum se justifică acestea, unde și la ce folosește avizul de atestare a forței majore; b) contractul afectat de evenimentul de forță majoră, cuprinzând clauză de forță majoră; c) notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariția evenimentului invocat și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale; d) planșe fotografice realizate înaintea, pe parcursul și eventual după producerea evenimentului (dacă este cazul); e) evaluări efectuate de experți autorizați asupra fenomenului precum și a daunelor suferite; f) procesul verbal de constatare încheiat la fața locului (de regulă cu un reprezentant al primăriei în a cărei rază administrativ-teritorială este localizată paguba produsă agentului economic și de reprezentantul primăriei din respectiva arie de competență administrativă, modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate factorilor naturali; g) informare din partea Centrului Meteorologic Regional Banat – Crișana privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului.

  Informații suplimentare la tel. 0372185287, e-mail: mvasiu@cciat.ro, Mădălin VASIU – consilier juridic.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ