Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | CCIAT face inscrieri la cursul gratuit de FLORAR-DECORATOR
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
  COMUNICAT DE PRESĂ

   

  CCIA Timiș face înscrieri la cursul GRATUIT de FLORAR-DECORATOR

  În calitate de lider al Proiectului FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș continuă înscrierile la cursul Florar-Decorator - Cod C.O.R. 6112.1.3.

  Număr de ore: 360 ore, 120 teorie + 240 practică

  Nivel minim de studii: 8 clase

  Competențe dobândite:

  • Recoltarea florilor
  • Prelucrarea preliminară a materialului vegetal în vederea asamblării
  • Pregătirea florilor tăiate şi a materialului vegetal pentru comercializare
  • Realizarea aranjamentelor florale
  • Valorificarea florilor şi a aranjamentelor florale
  • Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
  • Perfecţionarea pregătirii profesionale
  • Aplicarea N.S.S.M. şi N.P.S.I.
  • Comunicarea la locul de muncă
  • Munca în echipă

   

  Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Timiș.

   

  Cine se poate înscrie la acest curs?

  v  Angajați, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA) și întreprinderi individuale (i.i.), din mediul urban și rural;

  v  Persoane cu domiciliul într-unul din cele patru județe ale Regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin, Hudedoara, Timiș)

  v  Persoane cu vârsta cuprinsă între 25 ani - 65 ani.

  Care sunt avantajele participării la acest curs?

  ü  Se oferă servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și

            lingvistice;

  ü  Rezultatele învățării dobândite sunt recunoscute și validate;

  ü  Program flexibil de învățare, utilizarea de noi tehnologii, acces ușor și rapid la

            materialele de instruire;

  ü  Sunt respectate principiile egalității de șanse și nediscriminarea.

   

  Vă reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează dezvoltarea carierei și îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a angajaților în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări avansate.

   

  Informații suplimentare la tel. 0762-822.703, e-mail: cardelean@cciat.ro, Corina Daniela ARDELEAN - Expert informare și promovare.