Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ: 170 ani de tradiție, 30 de ani de modernitate!
 

   

  CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ: 170 ani de tradiție, 30 de ani de modernitate!


  Pentru Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, anul 2020 are o semnificație deosebită! Este anul în care CCIA Timiș împlinește 170 de ani de la înfiinţare, 30 de ani de la reluarea activității și 15 ani de la punerea în funcțiune a Centrului Regional de Afaceri.

  CCIA Timiș, o istorie cu mai multe începuturi...

  26 martie 1850
  CCIA Timiș este prima cameră de comerţ românească înființată în 1850 prin Patenta Împăratului Franz Josef I al Austriei.
  Decretul imperial emis în 26 martie 1850 prevede înființarea unei camere de comerț în Provincia Voivodina şi Banat cu sediul la Timişoara.
  Ioan Oprea, primul Președinte român al CCI Timișoara, obține un teren din partea Primăriei și în 1925 încep lucrările la noul Palat al Camerei de Comerț care se finalizează în 1926. “Palatul Camerei nu este numai o mândrie pentru noi, ci este o adevărată podoabă pentru oraș unde contează ca unul dintre cele mai somptuoase edificii”  (fragment din raportul de activitate al conducerii vremii).
  Pe 24 februarie 1949, Prezidiul MAN a Republicii Populare Române dispune desfiinţarea camerelor de comerţ şi industrie teritoriale şi trecerea patrimoniului acestora în proprietatea Statului.

  23 ianuarie 1990
  CCIA Timiș este prima cameră de comerţ  teritorială din România care îşi reia activitatea ca şi organizaţie specifică şi reprezentativă a mediului de afaceri local.
  După evenimentele din decembrie 1989 de la Timișoara, în ianuarie 1990, un grup de tineri entuziaști iau inițiativa reluării activităţii Camerei timișorene și elaborează un document pe care îl înaintează spre aprobare Primului Ministru de atunci al României, Petre Roman. 
  În 23 ianuarie 1990, Petre Roman apostilează cererea timişorenilor de a reînfiinţa Camera de Comerţ și Industrie Timișoara, continuatoarea de drept a celei  din 1850. În 7 martie, Grupul de inițiativă convoacă prima Adunare Generală a CCI Timișoara la care participă reprezentanţii legali ai mai multor întreprinderi industriale şi comerciale din judeţ.
  La nivel național, Guvernul României prin H.G. nr. 799/23 iulie 1990 recunoaște prin Articol Unic înfiinţarea camerelor de comerţ teritoriale ca organizaţii autonome, neguvernamentale, auto-finanțatoare, de utilitate publică.

  12 mai 2005
  CCIA Timiș inaugurează oficial Centrul Regional de Afaceri (CRAFT)
  Dacă în anii ’20 ai secolului trecut, comercianţii vremii erau cei care ofereau organizaţiei camerale un sediu pentru a le reprezenta cu cinste interesele, iată că la început de mileniu III, CCIAT întoarce acest gest de generozitate și „dăruiește” membrilor, comercianţilor de astăzi, un edificiu modern, construit și dotat la standarde europene.
  Construit în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC 2001 România-Ungaria, CRAFT este astăzi un important centru logistic şi de resurse din judeţul Timiş, conceput la standarde europene pentru a găzdui evenimente economice şi sociale de anvergură.


  16 iulie 2020 
  CCIA Timiș prezintă comunității de afaceri un Centru Regional de Afaceri modernizat, revitalizat cu înalte dotări tehnologice și o echipă de profesioniști dedicați. 
  După finalizarea proiectului de reabilitare, CRAFT a căpătat un aspect elegant, de înaltă clasă,  putându-se transforma în scena ideală pentru orice decor, loc ideal de desfășurare a numeroase evenimente de anvergură -  târguri, expoziții, congrese, seminarii, întâlniri de afaceri, dar și concerte, gale și evenimente private.

  ***

  De la patenta imperială din 1850 și până astăzi, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a parcurs un drum lung, uneori anevoios, dar a reuşit să demonstreze că a fi constant înseamnă a fi performant, că a păstra şi valorifica tradiţia înseamnă eficienţă, competitivitate, modernitate.

  Succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța!


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ