Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Vestul calificat - proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Achizitie servicii publicitate mass media - proiect Vestul Calificat
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  In atentia operatorilor economici interesati,

   

  Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii publicitate mass media conform specificațiilor tehnice pentru Proiectul „Vestul calificat” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/464/3/12/128064, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor

  Mai multe detalii vezi fisieru atasat


  Fișiere disponibile download file: