Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | DIGITALIZĂM VESTUL - Cod SMIS 143187 | Achizitii | Achizitie servicii de evaluare si certificare competente profesionale 20 septembrie 2023
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  În atenția operatorilor economici interesați,

   

  Vă invităm să participați la achiziția directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de servicii de evaluare si certificare competente profesionale, conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „Digitalizăm Vestul”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, nr. contract de finanțare POCU/860/3/12/143187 (21049/30.09.2022), AP 3 – Locuri de muncă pentru toți, OS 3.12 Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaţilor.

   

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea Servicii de evaluare si certificare competente profesionale , Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesionala, jud. Arad, jud. Timis si jud. Hunedoara

   

  Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: până în 31.12.2023.

   

  Valoarea estimată (lei fara TVA):  total 20.800 lei astfel:

   

  Nr. Crt.

  Denumire serviciu

  Cantitate

  U.M.

  Pret unitar

  estimat lei fără TVA

  Total

  estimat

  lei fără TVA

  1.

  Servicii de evaluare si certificare competente profesionale 

  16

  buc.

  1300

  20.800

  TOTAL (lei fara TVA)

  20.800

   

   

   

   

   

  Perioada minimă de valabilitate a ofertei: până la 30.10.2023

   

  Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 28.09.2023, ora 12:00.

  Oferta poate fi depusă la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Piata Victoriei nr. 3, Cod poștal: 300030, Timișoara sau poate fi transmisă pe email: office@cciat.ro si cculda@cciat.ro   

  Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa: persoană de contact Culda Cătălina, e-mail: office@cciat.ro si cculda@cciat.ro; tel.: 0372-185285.  Fișiere disponibile download file: