Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Achizitie directa servicii de publicitate MASS-MEDIA
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii publicitate MASS MEDIA, conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/726/6/12/136168.


  Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de servicii publicitate MASS MEDIA conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 79341400-0, 79341000-6, Timisoara, Jud. Timis.


  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 12.000,00 lei


  Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 21.07.2022, ORA 12:00.

  Oferta poate fi depusa la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Piata Victoriei nr. 3, Cod postal: 300030, Timisoara sau poate fi transmisa pe email: rcolban@cciat.ro


  Fișiere disponibile download file: