Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Achizitie directa materiale consumabile
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizare de materiale consumabile si alte produce similare proiectului, conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/726/6/12/136168 (4912/06.04.2021).


  Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizare de materiale consumabile si alte produce similare proiectului, conform specificatiilor tehnice, cod CPV 30192000-1 - Accesorii de birou, 30197220-4 - Agrafe de birou, 39263000-3 - Articole de birou, 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hârtie, 30197000-6 - Articole marunte de birou, 31440000-2 - Baterii, 30197210-1 - Bibliorafturi, 30197200-8 - Bibliorafturi si agrafe de birou, 30197621-5 - Bloc de hârtie pentru flipchart , 30125100-2 - Cartuse de toner, 30192126-0 - Creioane mecanice, 33741300-9 - Dezinfectant pentru mâini, 22852000-7 - Dosare, 33760000-5 - Hârtie igienica, batiste, servete din hârtie pentru mâini si servete de masa, 30197642-8 –  Hârtie pentru fotocopiatoare si xerografica, 30197330-8 - Perforatoare, 30192121-5 - Pixuri, 39831240-0 - Produse de curaþenie, 33711900-6 – Sapun;

  Timisoara, Jud. Timis.


  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 18.700,00 lei fara TVA.


  Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 27.07.2022, ORA 12:00.


  Oferta poate fi depusa la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Piata Victoriei nr. 3, Cod postal: 300030, Timisoara, Romania; Oferta se va depune la adresa achizitorului in plic sigilat ce va fi marcat cu inscriptia: “Oferta pentru Furnizare de materiale consumabile si alte produce similare proiectului”-  si “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  27.07.2022, ORA 12:00”.


  Plicul cu oferta va contine : un exemplar documente original.
  Fișiere disponibile download file: