Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | DIGITALIZĂM VESTUL - Cod SMIS 143187 | Achizitii | Achizitie directa furnizare echipamente de calcul și licențe software data publicarii 24.05.2023
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Vă invităm să participați la achiziţia directă conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, cu modificările și completările ulterioare având ca obiect furnizare de echipamente de calcul și licențe software, conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „Digitalizăm Vestul” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, nr. contract de finanțare POCU/860/3/12/143187, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.12  Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizare de echipamente de calcul și licențe software conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 30213100-6, 48620000-0, 48300000-1, Timisoara, Jud. Timis.

   

  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 36.512,00 lei.

   

  Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 31.05.2023, ORA 12:00.

  Oferta poate fi depusa la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Piata Victoriei nr. 3, Cod postal: 300030, Timisoara sau poate fi transmisa pe email:  mvasiu@cciat.ro

  Fișiere disponibile download file: