Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Furnizare de calificare pentru plus valoare | Achizitie directa - echipamente si mobilier specifice pentru arhivare - termen limita 27.06.2023, ORA 11:00
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizare de echipamente si mobilier specifice pentru arhivare, conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „Furnizare de calificare pentru plus valoare, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/726/6/12/135905 (4992/07.04.2021), AP 6 – Educație si competențe, OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea si certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale si informale.

   

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizare de echipamente si mobilier specifice pentru arhivare, conform specificatiilor tehnice, cod CPV 30190000-7 – Diverse masini, echipamente si accesorii de birou, 39130000-2 -  Mobilier de birou; Timisoara, Jud. Timis.

  Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 10.342,65 lei fara TVA

   

  Termenul de depunere/ transmitere a ofertei:: 27.06.2023, ORA 11:00

  Oferta poate fi depusă la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Piata Victoriei nr. 3, Cod poștal: 300030, Timișoara sau poate fi transmisă pe email: rcolban@cciat.ro    Fișiere disponibile download file: